ANGLŲ KALBOS PAMOKOS

ANGLŲ KALBOS MOKYTOJAS

Alfa klasės anglų kalbos pamokos vaikams ir suaugusiems leidžia įgyti pasitikėjimą savo žiniomis ir nebijoti bendrauti angliškai. Kiekvienas anglų kalbos mokytojas savo mokinius skatina kuo drąsiau ir aktyviau reikšti mintis anglų kalba, lavina šnekamosios kalbos supratimo (klausymo ir skaitymo) ir vartojimo įgūdžius. Prisitaikydami prie individualių mokinių poreikių, tikslingai plečiame žodyną, pagal poreikį gilinamės į konkrečių disciplinų terminiją. Korepetitorius, dirbdamas su mokiniu, stebi jo progresą ir pateikia rekomendacijas, kurios leidžia efektyviai ir sistemingai tobulinti žinias ir jas pritaikyti kasdienėse gyvenimiškose situacijose. Siūlome ir individualias anglų kalbos pamokas, kurių metu visas dėmesys skiriamas vieninteliam pamokos dalyviui, ir pamokas mažose grupelėse. Grupeles formuojame atsižvelgdami į mokinių pageidavimus ir žinių lygį.

Visada raginame pradėti ruoštis egzaminui likus bent pusei metų iki jo, tačiau mielai priimame ir mokinius, kurių atsiskaitymas laukia po kelių mėnesių ar savaičių. Su mokytoju aptarus užsiėmimų intensyvumą ir susidarius ilgalaikį planą, galima sėkmingai pasiruošti egzaminui ir per trumpesnį laiką, jei įdedama pakankamai savarankiško darbo!

Alfa klasėje nėra numatytos kalbos kursų trukmės, kurią mokiniai privalo lankyti. Kiekvienas mokinys gali lankyti tiek laiko, kiek jam reikia, kad pasiektų savo tikslų! Įvadinės anglų kalbos pamokos metu, nustačius mokinio spragas, galima pasikonsultuoti su mokytoju apie tai, kokios trukmės ir intensyvumo pamokos reikalingos individualiam žmogui, tačiau nusprendus, jog išsikelti tikslai pasiekti, galima bet kada nustoti lankyti.

Per įvadinę pamoką Alfa klasėje mokytojai visada atlieka išsamų mokinio žinių įvertinimą, kurio metu ne tik nustato mokinio kalbos žinias, bet ir pastebi pagrindines problemines sritis, ties kuriomis reikės darbuotis intensyviau pamokų metu. Mokinių patogumui, galima atlikti mūsų tinklalapyje esantį anglų kalbos lygio nustatymo testą tiesiog namuose ir registruotis į pamokas jau sužinojus savo lygį!

Anglų kalbos pamokos Vilniuje ir Kaune

Moksleiviai gali rinktis individualias, porines arba grupines pamokas Vilniuje ir Kaune:

Individuali pamoka

Porinė pamoka

Mini grupelės pamoka

VBE grupės pamoka

Korepetitoriai taip pat dirba ir internetu, todėl pamokose gali dalyvauti moksleiviai iš visos Lietuvos ir užsienio! Esant poreikiui, korepetitorius taip pat gali atvykti ir į namus!

nuotolines pamokos
pamokos namuose
 • Pagalba pradinukams atlikti anglų kalbos namų darbus, papildomas dėmesys skiriamas mokykloje einamoms temoms įtvirtinti.
 • Vaikams suteikiami tvirti gramatikos pagrindai.
 • Lavinama mokinių tartis, šnekamosios kalbos gebėjimai.
 • Plečiamas aktyviai naudojamas žodynas ir stiprinamas pasitikėjimas savo žiniomis.
 • Pamokos vedamos ir negimtakalbiams (rusakalbiams, lenkakalbiams ir kt.)
 • Lavinamas pradinukų savarankiškumas, atsakomybės jausmas, dėmesio sutelkimas, laiko planavimas ir kūrybiškumas.
 • Užsiėmimai, skirti sudominti mokinius anglų kalba ir motyvuoti mokytis.
 • Pagalba mokiniams pasivyti mokyklos kursą, dėl ligos ar kitų priežasčių praleidus pamokas.
 • Anglų kalbos pamokos pažengusiems pradinukams, jų rengimas Lietuvoje ir užsienyje vykstančioms anglų kalbos olimpiadoms, konkursams, debatams.
 • 4 klasių mokinių rengimas stojamajam anglų kalbos testui į 5 klasę (priėmimas į Vilniaus/Kauno Jėzuitų gimnaziją, VGTU inžinerijos licėjų, LSMU gimnaziją ir kt.)
 • Pagalba mokiniams paruošti namų darbų užduotis, nuodugniai išsiaiškinti mokykloje dėstomas temas.
 • Nuoseklus rengimasis kontroliniams darbams, projektams ir kitiems savarankiškiems mokyklų atsiskaitymams.
 • Gramatikos žinių gilinimas.
 • Moksleivių taisyklingo tarimo, šnekamosios kalbos įgūdžių lavinimas.
 • Mokinių žodyno praturtinimas ir pasitikėjimo savo žiniomis ugdymas.
 • Pamokos vedamos ir negimtakalbiams mokiniams (rusakalbiams, lenkakalbiams ir kt.)
 • Turimų spragų identifikavimas ir pašalinimas, pagalba suprasti ankstesnėse klasėse neįsisąmonintas temas.
 • Pagalba mokiniams pasivyti mokyklos kursą dėl ligos ar kitų priežasčių praleidus užsiėmimus.
 • Užsiėmimai, skirti sudominti anglų kalbos mokymusi bei motyvuoti mokinius.
 • Užsiėmimai pažengusiems mokiniams, rengimasis Lietuvoje ir užsienyje vykstančioms anglų kalbos olimpiadoms, konkursams, debatams.
 • Mokinių testavimas ir jų ruošimas 8 kl. anglų kalbos stojamajam egzaminui į gimnazijų I klasę (stojamieji į Mykolo Biržiškos gimnaziją, Žirmūnų gimnaziją, Vilniaus/Kauno Jėzuitų gimnaziją, VGTU inžinerijos licėjų, LSMU gimnaziją ir kt.)
 • Mintino mokymosi (“kalimo”) principo keitimas suvokimo ugdymu.
 • Pagalba atlikti namų darbus, išsamus mokykloje dėstomų temų aptarimas.
 • Tikslingas rengimas kontroliniams ir savarankiškiems darbams, įvairiems atsiskaitymams mokykloje.
 • Gramatikos žinių įtvirtinimas.
 • Mokinių taisyklingo tarimo, šnekamosios kalbos gebėjimų ugdymas.
 • Mokinių aktyvaus žodyno plėtimas ir pasitikėjimo savo žiniomis stiprinimas.
 • Moksleivių spragų identifikavimas ir jų užpildymas, pagalba suprasti keblesnes ankstesnių klasių temas.
 • Pagalba mokiniams išmokti dėl ligos ar kitų priežasčių mokykloje praleistas temas.
 • Pamokos, skirtos sudominti anglų kalba ir motyvuoti mokytis.
 • Pamokos pažengusiems gimnazistams, jų ruošimas Lietuvoje ir užsienyje vykstantiems anglų kalbos konkursams, olimpiadoms, debatams.
 • Nuoseklus mokinių rengimas PUPP egzaminui.
 • Kryptingas abiturientų ir eksternų ruošimas anglų kalbos VBE egzaminui. Pamokos skirtos tiek siekiantiems egzaminą išlaikyti, tiek norintiems gauti 100-uką.
 • Mokinių ruošimas tarptautiniams egzaminams: IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE kursai.
 • Ugdomas gebėjimas susikaupti esant stresą keliančioms aplinkybėms.
 • Gimnazistų konsultavimas dėl mokomųjų dalykų pasirinkimo 11-ai klasei (A/B lygiai).
 • Konsultavimas dėl stojimo į užsienio universitetus.
 • Anglų kalbos pamokos pradedantiesiems (A1-A2 lygiai).
 • Anglų kalbos pamokos pažengusiems (B1-B2 lygiai).
 • Mokinių žinių lygio nustatymas.
 • Pagalba pasiruošti laikyti ar perlaikyti VBE ir tarptautinius IELTS, TOEFL, SAT, FCE, CAE kalbos testus.
 • Šnekamosios anglų kalbos lavinimas.
 • General English ir Business English užsiėmimai.
 • Teminiai anglų kalbos užsiėmimai, gilinantis į konkrečios srities terminiją (profesinė anglų kalba).

Rekomendacija:

1 pamoka per savaitę po 1 ak.val.

Rekomendacija:

1 dalyko pamoka po 2 ak.val. (jei mokinys sutelkia dėmesį) arba 2 pamokos po 1 ak.val.

Rekomendacija:

1–2 pamokos per savaitę po 2 ak.val.

Rekomendacija:

1–2 pamokos per savaitę po 2 ak.val.
Anglų kalbos mokytojas Denis:
„Pasiruošimas egzaminams – sudėtingas procesas, nes iš mokinių reikalaujama kompleksinių žinių, o iš mokytojo – dėmesio ne tik lingvistinėms kompetencijoms, bet ir išsamaus egzamino struktūros, specifikos ir niuansų išaiškinimo per ribotą laiką. Savo praktikoje visada taikau integralaus mokymo metodą – pateikiu griežtai struktūruotą medžiagą, skirtą ne tik vienai konkrečiai temai įsisąmoninti, bet kuri padeda lavinti kelis egzaminui reikalingus aktyvius įgūdžius. Retas mokinys žino, kaip ir už ką jis yra vertinamas, kokie yra vertinimo kriterijai, kurie jų yra pirmaeiliai, o kurie – antraeiliai, galiausiai, kokie yra tam tikro kriterijaus „signalai“ – t. y. kokie konkrečiai dalykai lemia egzaminuotojo įvertinimą. Dėl šios priežasties daug laiko skiriame vertinimo aspektams nagrinėti, skaitome ir žiūrime skirtingų lygių darbus, aiškinamės, kodėl darbas buvo įvertintas būtent tokiu balu. Esu IT fanas, tikiu, kad technologijos nėra mokytojo priešės, bet, priešingai, pagalbininkės. Per pamokas kiekvienas mokinys turi skaitmenizuotą konspektą, žiūrime vaizdo įrašus, atliekame interaktyvias užduotis, tarp kurių – individualias ir grupinės užduotis virtualioje erdvėje. “