Ką darome kitaip?

Švęsdami žmonių skirtumus, įkūrėme individualizuoto papildomo ugdymo mokyklą, kurioje lanksčiai prisitaikome prie Jūsų poreikių.

Mokiniai

Labiausiai Alfa klasės mokiniai vertina su mokytoju užmegztą ryšį, kuris padeda atrasti tinkamiausius mokymosi metodus, vėliau lengvai pritaikomus mokykloje arba tobulinant žinias savarankiškai. Mokytojas matomas ne tik kaip pavyzdys ar autoritetas, bet ir kaip bičiulis, gebantis atskleisti stipriąsias mokinio puses.

kitaip
Prisitaikome prie kiekvieno atvykusio mokinio individualių poreikių ir atrandame jam tinkamiausius mokymosi metodus. Rūpinamės savo moksleiviais kad ir kur bebūtumėte - pamokas organizuojame mūsų patalpose, jūsų namuose (biuruose) arba virtualiai.
kitaip
Mokytis niekada nevėlu! Tobulėti ir siekti žvaigždžių čia gali visi – nuo priešmokyklinukų iki dvyliktokų ar įvairių kursų studentų bei suaugusiųjų. Jauniausiajam Alfa klasės mokiniui 2, o vyriausiam - 66 metai!
kitaip
Jokių ilgalaikių įsipareigojimų - į Alfa klasės mokytojus galite kreiptis ir vienkartinei konsultacijai, ir visiems mokslo metams, o pamokas galite nutraukti pasiekę norimo rezultato.
kitaip
kitaip
Visų disciplinų korepetitorių paslaugas teikiame po vienu stogu, o mokinių emocinę gerovę ir sklandžią kalbinę raidą užtikrina psichologai ir logopedai.
kitaip

VERTYBĖS

INDIVIDUALIZUOTAS MOKSLAS

kitaip
Kiekvienas Alfa klasės mokinys – nepaprasta, unikali asmenybė. Alfa klasės mokytojų šeima džiaugiasi mokinių skirtumais bei savitomis ypatybėmis ir siekia maksimaliai prie jų prisitaikyti ugdymo procese. Kiekvienam mokiniui sudaromas asmeninis, jo tikslus ir poreikius, atitinkantis mokymosi planas. Ugdymo metu atsižvelgiama į emocinę būseną, buvusias mokymosi patirtis, mėgstamas veiklas ir net patinkančius kompiuterinius žaidimus. Glaudžiai bendraujame su tėveliais – įtraukiame juos į ugdymo procesą, diskutuojame, klausiame, patariame. Aistringai tikime, kad tik individualizavus mokymosi procesą galime sukurti smagiausias pamokas bei pasiekti aukščiausių rezultatų.

EMOCINIS SAUGUMAS

kitaip
Mokymas Alfa klasėje paremtas tik teigiamomis emocijomis. Čia mes nebijome klysti. Klaida – tai galimybė mums išmokti, pasikartoti ar paklausti, nesvarbu, kad ir tūkstantąjį kartą! Alfa klasėje visiškai atsisakyta įprastinės mokytojo – mokinio hierarchijos, o užsiėmimai vyksta atsižvelgiant į mokinio psichologinę būklę. Nuolatos bendraudami su tėveliais aptariame ugdymo metodus, kurie bus tinkamiausi jų vaikui. Pastebėję psichologinius aspektus, trukdančius kasdieną mokiniui jaustis saugiai ir tobulėti, mokytojai informuoja tėvelius ir pateikia savo rekomendacijas, taip pat galimos ir psichologinės konsultacijos moksleiviams bei jų tėvams.

KOKYBĖ

kitaip
Mokykloje dirbantys mokytojai – jauni profesionalai, kurie specializuojasi tam tikroje srityje ir savu pavyzdžiu mokiniams įrodo, kokia yra mokslo prasmė. Mokykloje veikianti „Mokau ir mokausi“ sistema užtikrina specialistų tobulėjimą įvairiose pedagoginėse srityse – nuo emocinio intelekto ugdymo iki informacinių technologijų pritaikomumo. Alfa klasėje pamokų kokybė vertinama tiesiogiai mokytojams suteikiant grįžtamąjį ryšį. Visos šios priemonės užtikrina, kad Alfa klasėje vykstantys užsiėmimai pasiekia aukščiausią kokybės standartą.

ATEITIES MOKYKLA

kitaip
Alfa karta – tai XXI a. lyderiai, kuriems planšetinis kompiuteris tarsi čiulptukas – pažįstamas nuo gimimo. Alfa kartos vaikai reikalauja naujų mokymo strategijų. Nebegalime ignoruoti snaudulio bei žiovulio pamokose, kurių principai puikiai tiko XIX a. jaunai asmenybei. Aktyvūs mokymosi metodai, kasdien Alfa klasėje papildomi šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, užtikrina smagią, kokybiško ugdymo aplinką. Naudojamės tik įrodymais pagrįsta, naujausia informacija, kuri ugdo mokinį ateičiai. Kiekvienos disciplinos užsiėmimuose akcentuojamas žinių praktinis pritaikomumas bei formuojama nuostata, kad mokslas = FUN. Alfa klasės mokinys: jauna, savarankiška, drąsi, veržli asmenybė, turinti savo nuomonę ir nebijanti jos pagrįsti. Mūsų mokinys analizuoja nuolat besikeičiančią situaciją, diskutuoja, nebijo klausti, geba atsirinkti tinkamą informaciją iš šiuolaikinės faktų gausos. Vizualinis informacijos vaizdavimas, žinių integracija, bendruomeniškumas ir pasaulis be sienų – tai mus ir alfa kartos vaikus „veža į priekį“.