ALFA KLASĖJE:

alfa klase tai

ALFA KLASĖJE:

 • Alfa klasėje prisitaikome prie kiekvieno atvykusio mokinio poreikių.

 • Tobulėti ir siekti žvaigždžių čia gali visi – nuo priešmokyklinukų iki dvyliktokų ar įvairių kursų studentų bei suaugusiųjų.

 • Nėra jokių ilgalaikių įsipareigojimų – sparčiai pasiekę užsibrėžtą tikslą galite užsiėmimų nebelankyti.

 • Teikiame korepetitorių, kalbų kursų ir popamokinės grupės paslaugas, o mokinių emocinę gerovę ir sklandžią kalbinę raidą užtikrina psichologai ir logopedai.

 • Švęsdami žmonių skirtumus, įkūrėme individualizuoto ugdymo mokyklą, kurioje lanksčiai prisitaikome prie Jūsų poreikių.

  Ateities mokykla

  Ateities mokykla

  Alfa karta – tai XXI a. lyderiai, kuriems planšetinis kompiuteris tarsi čiulptukas – pažįstamas nuo gimimo. Alfa kartos vaikai reikalauja naujų mokymo strategijų. Nebegalime ignoruoti snaudulio bei žiovulio pamokose, kurių principai puikiai tiko XIX a. jaunai asmenybei. Aktyvūs mokymosi metodai, kasdien Alfa klasėje papildomi šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, užtikrina smagią, kokybiško ugdymo aplinką. Naudojamės tik įrodymais pagrįsta, naujausia informacija, kuri ugdo mokinį ateičiai. Kiekvienos disciplinos užsiėmimuose akcentuojamas žinių praktinis pritaikomumas bei formuojama nuostata, kad mokslas = FUN. Alfa klasės mokinys: jauna, savarankiška, drąsi, veržli asmenybė, turinti savo nuomonę ir nebijanti jos pagrįsti. Mūsų mokinys analizuoja nuolat besikeičiančią situaciją, diskutuoja, nebijo klausti, geba atsirinkti tinkamą informaciją iš šiuolaikinės faktų gausos. Vizualinis informacijos vaizdavimas, žinių integracija, bendruomeniškumas ir pasaulis be sienų – tai mus ir alfa kartos vaikus „veža į priekį“.

  Individualizuotas mokslas

  Kiekvienas Alfa klasės mokinys – nepaprasta, unikali asmenybė. Alfa klasės mokytojų šeima džiaugiasi mokinių skirtumais bei savitomis ypatybėmis ir siekia maksimaliai prie jų prisitaikyti ugdymo procese. Kiekvienam mokiniui sudaromas asmeninis, jo tikslus ir poreikius, atitinkantis mokymosi planas. Ugdymo metu atsižvelgiama į emocinę būseną, buvusias mokymosi patirtis, mėgstamas veiklas ir net patinkančius kompiuterinius žaidimus. Glaudžiai bendraujame su tėveliais – įtraukiame juos į ugdymo procesą, diskutuojame, klausiame, patariame. Aistringai tikime, kad tik individualizavus mokymosi procesą galime sukurti smagiausias pamokas bei pasiekti aukščiausių rezultatų.

  Individualizuotas mokslas
  Kokybė

  Kokybė

  Mokykloje dirbantys mokytojai – jauni profesionalai, kurie specializuojasi tam tikroje srityje ir savu pavyzdžiu mokiniams įrodo, kokia yra mokslo prasmė. Mokykloje veikianti „Mokau ir mokausi“ sistema užtikrina specialistų tobulėjimą įvairiose pedagoginėse srityse – nuo emocinio intelekto ugdymo iki informacinių technologijų pritaikomumo. Alfa klasėje pamokų kokybė vertinama tiesiogiai mokytojams suteikiant grįžtamąjį ryšį. Visos šios priemonės užtikrina, kad Alfa klasėje vykstantys užsiėmimai pasiekia aukščiausią kokybės standartą.

  Emocinis saugumas

  Mokymas Alfa klasėje paremtas tik teigiamomis emocijomis. Čia mes nebijome klysti. Klaida – tai galimybė mums išmokti, pasikartoti ar paklausti, nesvarbu, kad ir tūkstantąjį kartą! Alfa klasėje visiškai atsisakyta įprastinės mokytojo – mokinio hierarchijos, o užsiėmimai vyksta atsižvelgiant į mokinio psichologinę būklę. Nuolatos bendraudami su tėveliais aptariame ugdymo metodus, kurie bus tinkamiausi jų vaikui. Pastebėję psichologinius aspektus, trukdančius kasdieną mokiniui jaustis saugiai ir tobulėti, mokytojai informuoja tėvelius ir pateikia savo rekomendacijas.

  Kokybė
  Ateities mokykla

  Ateities mokykla

  Alfa karta – tai XXI a. lyderiai, kuriems planšetinis kompiuteris tarsi čiulptukas – pažįstamas nuo gimimo. Alfa kartos vaikai reikalauja naujų mokymo strategijų. Nebegalime ignoruoti snaudulio bei žiovulio pamokose, kurių principai puikiai tiko XIX a. jaunai asmenybei. Aktyvūs mokymosi metodai, kasdien Alfa klasėje papildomi šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, užtikrina smagią, kokybiško ugdymo aplinką. Naudojamės tik įrodymais pagrįsta, naujausia informacija, kuri ugdo mokinį ateičiai. Kiekvienos disciplinos užsiėmimuose akcentuojamas žinių praktinis pritaikomumas bei formuojama nuostata, kad mokslas = FUN. Alfa klasės mokinys: jauna, savarankiška, drąsi, veržli asmenybė, turinti savo nuomonę ir nebijanti jos pagrįsti. Mūsų mokinys analizuoja nuolat besikeičiančią situaciją, diskutuoja, nebijo klausti, geba atsirinkti tinkamą informaciją iš šiuolaikinės faktų gausos. Vizualinis informacijos vaizdavimas, žinių integracija, bendruomeniškumas ir pasaulis be sienų – tai mus ir alfa kartos vaikus „veža į priekį“.

  Individualizuotas mokslas

  Individualizuotas mokslas

  Kiekvienas Alfa klasės mokinys – nepaprasta, unikali asmenybė. Alfa klasės mokytojų šeima džiaugiasi mokinių skirtumais bei savitomis ypatybėmis ir siekia maksimaliai prie jų prisitaikyti ugdymo procese. Kiekvienam mokiniui sudaromas asmeninis, jo tikslus ir poreikius, atitinkantis mokymosi planas. Ugdymo metu atsižvelgiama į emocinę būseną, buvusias mokymosi patirtis, mėgstamas veiklas ir net patinkančius kompiuterinius žaidimus. Glaudžiai bendraujame su tėveliais – įtraukiame juos į ugdymo procesą, diskutuojame, klausiame, patariame. Aistringai tikime, kad tik individualizavus mokymosi procesą galime sukurti smagiausias pamokas bei pasiekti aukščiausių rezultatų.

  Kokybė

  Kokybė

  Mokykloje dirbantys mokytojai – jauni profesionalai, kurie specializuojasi tam tikroje srityje ir savu pavyzdžiu mokiniams įrodo, kokia yra mokslo prasmė. Mokykloje veikianti „Mokau ir mokausi“ sistema užtikrina specialistų tobulėjimą įvairiose pedagoginėse srityse – nuo emocinio intelekto ugdymo iki informacinių technologijų pritaikomumo. Alfa klasėje pamokų kokybė vertinama tiesiogiai mokytojams suteikiant grįžtamąjį ryšį. Visos šios priemonės užtikrina, kad Alfa klasėje vykstantys užsiėmimai pasiekia aukščiausią kokybės standartą.

  Kokybė

  Emocinis saugumas

  Mokymas Alfa klasėje paremtas tik teigiamomis emocijomis. Čia mes nebijome klysti. Klaida – tai galimybė mums išmokti, pasikartoti ar paklausti, nesvarbu, kad ir tūkstantąjį kartą! Alfa klasėje visiškai atsisakyta įprastinės mokytojo – mokinio hierarchijos, o užsiėmimai vyksta atsižvelgiant į mokinio psichologinę būklę. Nuolatos bendraudami su tėveliais aptariame ugdymo metodus, kurie bus tinkamiausi jų vaikui. Pastebėję psichologinius aspektus, trukdančius kasdieną mokiniui jaustis saugiai ir tobulėti, mokytojai informuoja tėvelius ir pateikia savo rekomendacijas.

  Kaip vyksta pamokos?

  kaip vyksta pamokos

  1

  Pirmojo užsiėmimo metu nuodugniai aptariami tikslai bei ankstesnės mokymosi patirtys.

  2

  Pirmojo užsiėmimo metu nustatomos temos ar mokomosios sritys, kurioms reikėtų skirti daugiau dėmesio.

  3

  Sudaromas mokiniui ir tėveliams matomas ilgalaikis mokymosi planas.

  4

  Prieš kiekvieną pamoką įkeliama mokiniui ir tėveliams aktuali informacija: pamokos planas, teorijos konspektas, savarankiško darbo užduotys bei interaktyvios ugdymo priemonės.

  5

  Mokiniai kasdien sapnuoja šauniąsias pamokas bei mokytojų pateiktas interaktyvias užduotis.

  6

  Po kiekvienos pamokos mokiniui ir tėveliams suteikiamas grįžtamasis ryšys.

  7

  Tėveliai ir mokiniai nuolatos informuojami apie pažangą, teikiamos rekomendacijos individualiam darbui.

  8

  Po 10 pamokų suteikiamas išsamus grįžtamasis ryšys, apibendrinantis mokymosi dinamiką.

  Paspaudę ant iliustracijos sužinosite daugiau