BIOLOGIJOS KOREPETITORIUS

BIOLOGIJOS KOREPETITORIUS

Alfa klasės biologijos pamokos orientuotos į mokinių įgytų teorinių žinių pritaikomumą kasdienybėje. Mūsų korepetitoriai taip pat padeda ugdyti tarpdisciplininį mąstymą, kuris padėtų geriau įsisąmoninti biologijos mokslo procesus, vykstančius gamtoje ir mūsų kūne. Biologijos mokytojas kompleksinius procesus pamokose pristato vizualiai ir šį teorinį suvokimą papildo interaktyviomis užduotimis. Taigi užsiėmimų Alfa klasėje metu moksleiviui padedame ne tik sėkmingai pasiruošti formaliems mokyklos atsiskaitymams, bet ir parodome įdomių ir saugių atlikti namie veiklų: tai bandymai, eksperimentai, tyrimai. Dirbame tiek su pačiais jauniausiais moksleiviais nuo pradinių klasių suteikdami tvirtus gamtos mokslų pamatus, tiek ir su gimnazistais – siedami dalyką su jų pomėgiais ir ateities tikslais.

Taip, Alfa klasėje yra mokytojų, galinčių vesti ir chemijos, ir biologijos pamokas. Tai – labai patogu, nes mokinys gali dirbti su vienu mokytoju bei rinktis vienu metu lankyti abiejų dalykų pamokas vienoje vietoje.

Manome, jog kuo anksčiau pradedama ruoštis VBE, tuo geriau. Vis dėlto net ir 12 klasėje pakeitus lygį iš B į A, vis dar yra pakankamai laiko pasiruošti egzaminui. Tam reikia darbo ir noro! Į Alfa klasę atvykusiam mokiniui po įvadinės pamokos, įvertinęs jo žinias, mokytojas sudaro asmeninį mokymosi planą. Jo laikydamasis kartu su mokiniu, korepetitorius lygiagrečiai pakartos praleistą 11 kl. kursą ir ruoš norimam egzamino balui.

Biologijos korepetitoriai Vilniuje ir Kaune

Moksleiviai gali rinktis individualias, porines arba grupines pamokas Vilniuje ir Kaune:

Individuali pamoka

Porinė pamoka

Mini grupelės pamoka

VBE grupės pamoka

Korepetitoriai taip pat dirba ir internetu, todėl pamokose gali dalyvauti moksleiviai iš visos Lietuvos ir užsienio! Esant poreikiui, korepetitorius taip pat gali atvykti ir į namus!

nuotolines pamokos
pamokos namuose
 • Vyksta integruoti pasaulio pažinimo ir gamtos užsiėmimai, kuriuose mokiniai susipažįsta su gana sudėtingais gamtiniais procesais ir mokslinėmis sąvokomis.
 • Pradinukai, susidomėję gamtos mokslais, mokomi vyresnių klasių kurso, papildomai giliname interesų sričių žinias, kartu su mažaisiais tyrėjais atliekame bandymus.
 • Pagalba pradinių klasių moksleiviams ruošiant gamtos ir pasaulio pažinimo namų darbus bei papildomai įsigilinant į mokykloje einamas temas.
 • Lavinamas pradinukų savarankiškumas, atsakomybės jausmas, dėmesio sutelkimas ir išlaikymas, laiko planavimas ir kūrybiškumas.
 • Užsiėmimai, orientuoti į pradinukų sudominimą gamtos mokslais ir motyvacijos mokytis radimą.
 • Tikslinga pagalba pradinukams, dėl ligos ar kitų priežasčių ilgesnį laiką praleidus pamokas mokykloje.
 • Užsiėmimai itin gabiems pradinukams, jų ruošimas Lietuvoje ir užsienyje vykstančioms pasaulio pažinimo bei gamtos mokslų olimpiadoms ir konkursams.
 • Mokinių rengimas 4 klasių pasaulio pažinimo standartizuotiems testams (NMPP).
 • 4 klasių moksleivių rengimas stojamajam pasaulio pažinimo testui į 5 klasę (priėmimas į Vilniaus/Kauno Jėzuitų gimnaziją, VGTU inžinerijos licėjų, LSMU gimnaziją ir kt.)
 • Pagalba mokiniams atliekant namų darbus, įtvirtinant mokykloje dėstomas pamokas.
 • Struktūruotas ruošimas kontroliniams darbams bei kitiems savarankiškiems atsiskaitymams mokykloje.
 • Užsiėmimai gali būti vedami ir negimtakalbiams moksleiviams: anglų, rusų, lenkų ir kt. kalbomis.
 • Žemesnių klasių spragų identifikavimas ir jų užpildymas, neįsisąmonintų temų įtvirtinimas.
 • Pagalba mokiniams prisivyti kursą, jei dėl ligos ar kitų priežasčių nespėjo išeiti programos.
 • Ugdoma motyvacija mokytis, skatinamas noras domėtis gamtos mokslais. Padedame rasti individualizuotus mokymosi metodus.
 • Pamokos itin gabiems mokiniams, jų rengimas Lietuvoje ir užsienyje vykstančioms gamtos mokslų ir biologijos olimpiadoms ir kitiems konkursams.
 • 8 klasių mokinių rengimas gamtos mokslų standartizuotiems testams (NMPP).
 • Testavimas ir moksleivių ruošimas 8 kl. biologijos ar gamtos mokslų stojamajam egzaminui į gimnazijos I klasę (stojamieji į Vilniaus licėjų, Mykolo Biržiškos gimnaziją, Žirmūnų gimnaziją, Vilniaus/Kauno Jėzuitų gimnaziją, VGTU inžinerijos licėjų, LSMU gimnaziją ir kt.)
 • Mintino mokymosi (“kalimo”) principo keitimas dalyko suvokimu.
 • Praktinio teorinių žinių pritaikymo akcentavimas, biologijos disciplinos integravimas su kitais gamtos mokslais.
 • Gimnazistams teikiama pagalba paruošti namų darbus, atsakant į visus kylančius klausimus bei įtvirtinant mokykloje einamas temas.
 • Nuoseklus mokinių rengimas kontroliniams darbams, savarankiškiems atsiskaitymams.
 • Mokinių spragų identifikavimas ir pašalinimas, ankstesnių klasių temų kartojimas.
 • Pagalba mokiniams, kuriems reikia pasivyti mokyklos kursą dėl ligos ar kitų priežasčių ilgesnį laiką praleidus pamokas.
 • Motyvacijos mokytis skatinimas ir pagalba atrasti moksleiviui įdomią mokslo sferą.
 • Pamokos gabiems gimnazistams, olimpiadų dalyviams, besiruošiantiems biologijos ir gamtos mokslų respublikiniams ir tarptautiniams konkursams bei olimpiadoms.
 • Išsamus parengimas biologijos VBE egzaminui. Sudaromas individualus mokymosi planas kiekvienam: ir siekiančiam egzaminą tik išlaikyti, ir norinčiam gauti 100-uką. Abiturientai ir eksternai supažindinami su egzamino programa, vertinimo normomis ir būdais surinkti kuo daugiau taškų.
 • Gimnazistai mokomi susikaupti esant stresą keliančioms aplinkybėms.
 • Konsultacijos dėl mokomųjų disciplinų pasirinkimo 11-ai klasei (A/ B lygiai).
 • Konsultavimas abiturientams stojant į užsienio universitetus.
 • Užsiėmimai, tikslingai pritaikyti būsimiems veterinarijos/medicinos/biochemijos studentams.
 • Dėmesys praktiniam žinių pritaikomumui, biologijos bei kitų gamtos mokslų disciplinų integravimas.
 • Suteikiama pagalba visų kursų gamtos mokslų bakalaurams. Alfa klasės biologijos korepetitoriai studentams padeda sėkmingai ruoštis egzaminų sesijai bei kitiems studijų atsiskaitymams. Biologijos pamokos vedamos: veterinarijos, medicinos, farmacijos, kosmetologijos ir kitų sveikatos mokslų studentams; chemijos, biochemijos ir kitų gyvybės mokslų studentams
 • Visus studentus, kuriems aktualios biologijos pamokos, kviečiame kreiptis individualiai dėl savo poreikių ir konkrečių probleminių temų.
 • Alfa klasės mokytojai vadovaujasi aukščiausiais kokybės ir akademinio sąžiningumo standartais, todėl rašto darbai, referatai už studentus nerašomi ir neparduodami.

Rekomendacija:

1 pamoka per savaitę po 1 ak.val.

Rekomendacija:

1 pamoka po 2 ak.val. (jei mokinys sutelkia dėmesį) arba 2 pamokos po 1 ak.val.

Rekomendacija:

1–2 pamokos per savaitę po 2 ak.val.

Rekomendacija:

1–2 pamokos per savaitę po 2 ak.val.
Biologijos mokytojas Ignas:
„Dirbu su dvyliktokais, kurie ruošiasi biologijos VBE. Viena iš mokinių problemų, su kuria tenka susidurti – temų užmiršimas. T.y. per pamoką mokinys viską supranta, bet po kelių savaičių neatsako į klausimus iš šios temos. Vienas iš taikomų sprendimų – temų integracija. Jei kalbu apie ekosistemas, tai keliu klausimus ir apie anksčiau išmoktus dalykus – kodėl augalai geba fotosintetinti, kodėl jiems svarbu gauti gliukozės, kur ta gliukozė gabenama ir kam naudojama. Kitas svarbus dalykas – pritaikomumas. Kai mokiniui papasakoju, kad kvėpavimo takų epitelis apsaugo nuo infekcijų, jie tai priima kaip sausą informaciją, kurią gana sunkiai įsimena. Jei papasakoju apie berniuką, kuris gaisro metu nudegė kvėpavimo takus, ir dėl to dabar be perstojo serga infekcinėmis plaučių ligomis, mokiniai pamato, kad šios žinios yra pritaikomos realiame pasaulyje, gauna konkretų pavyzdį, kurį lengva susieti su teorinėmis žiniomis.“