CHEMIJOS KOREPETITORIUS

CHEMIJOS KOREPETITORIUS

Alfa klasės chemijos pamokos padeda susieti mokinių teorines žinias su praktiniu jų pritaikymu ir ugdyti tarpdisciplininį mąstymą. Toks mokymosi metodas padeda geriau įsisąmoninti kompleksinius gamtos pasaulio procesus. Siekdami šio tikslo, vykstančias chemines reakcijas ir medžiagų savybes pamokose pristatome vizualiai ir šį suvokimą papildome interaktyviomis užduotimis. Tokiu būdu pateikiame chemijos dalyką individualiai kiekvienam mokiniui – siedami su jo pomėgiais ir ateities tikslais. Patyręs chemijos mokytojas moksleiviui padeda ne tik sėkmingai pasiruošti formaliems mokyklos atsiskaitymams, bet ir parodo įdomių ir namų sąlygomis saugių veiklų: tai bandymai, eksperimentai, tyrimai. Taigi mokydami teorijos korepetitoriai siekia mokiniams parodyti, kad chemija supa mus kasdien, ir paskatinti stebėti savo aplinkoje vykstančius cheminius reiškinius.

Taip, mokytojai gali padėti ir mokiniams, lankantiems užsienio mokyklas bei visas sąvokas aiškinti tiek lietuvių, tiek anglų ar kita užsienio kalba.

Taip, Alfa klasėje dirba mokytojai, galintys vesti ir chemijos, ir biologijos pamokos. Tai – itin patogu, nes mokinys tęsia darbą su vienu mokytoju ir gali pasirinkti patogiausią laiką abiejų dalykų pamokoms.

Kuo anksčiau moksleivis pradeda pasiruošimą VBE, tuo daugiau naudos tai atneša. Vis dėlto net ir 12 klasėje pasirinkus naują dalyką, galima lygiagrečiai kartotis 11 kursą ir pasiruošti egzaminui. Individualių pamokų metu Alfa klasės mokytojas sudarys asmeninį mokymosi planą iki pat egzamino bei padės siekti išsikelto tikslo.

Chemijos korepetitorius Vilniuje ir Kaune

Moksleiviai gali rinktis individualias, porines arba grupines pamokas Vilniuje ir Kaune:

Individuali pamoka

Porinė pamoka

Mini grupelės pamoka

VBE grupės pamoka

Korepetitoriai taip pat dirba ir internetu, todėl pamokose gali dalyvauti moksleiviai iš visos Lietuvos ir užsienio! Esant poreikiui, korepetitorius taip pat gali atvykti ir į namus!

nuotolines pamokos
pamokos namuose
 • Vedamos integruotos pasaulio pažinimo ir gamtos pamokos, kuriose mokiniai supažindinami su pakankamai sudėtingais gamtiniais reiškiniais ir mokslinėmis sąvokomis.
 • Pradinukai, besidomintys gamtos mokslais, mokomi aukštesnių klasių kurso, papildomai gilinamos dominančių sričių žinios, atliekami eksperimentai.
 • Pradinukams teikiama pagalba atlikti gamtos ir pasaulio pažinimo namų darbus, įtvirtinamos mokykloje einamos temos.
 • Ugdomi pradinių klasių moksleivių įgūdžiai: atsakomybės jausmas, dėmesio koncentravimas, laiko planavimas ir kūrybiškumas.
 • Pamokos, skirtos pradinukus sudominti gamtos mokslais ir sužadinti motyvaciją mokytis.
 • Pagalba mokiniams, kuriems reikia pasivyti kursą dėl ligos ar kitų priežasčių praleidus pamokas mokykloje.
 • Užsiėmimai gabiems pradinių klasių moksleiviams, jų ruošimas Lietuvoje ir užsienyje vykstančioms gamtos mokslų olimpiadoms ir pasaulio pažinimo konkursams.
 • Ruošimas 4 klasių pasaulio pažinimo standartizuotiems testams (NMPP).
 • Pagalba moksleiviams paruošti namų darbus, įtvirtinti mokykloje einamų pamokų temas.
 • Nuoseklus rengimas kontroliniams darbams bei įvairiems savarankiškiems atsiskaitymams mokykloje.
 • Pamokos vedamos ir negimtakalbiams moksleiviams: rusų, lenkų ir kt. kalbomis
 • Ankstesnių klasių spragų diagnozavimas ir jų užpildymas, neįsisąmonintų temų kartojimas.
 • Pagalba mokiniams prisivyti kursą, praleidus pamokas mokykloje dėl ligos ar kitų priežasčių.
 • Motyvacijos mokytis ir noro domėtis gamtos mokslais ugdymas, individualizuotų mokymosi metodų atradimas.
 • Pamokos gabiems moksleiviams, pasirengimas Lietuvoje ir užsienyje vykstančioms gamtos mokslų ir chemijos olimpiadoms ir konkursams.
 • 8 klasių moksleivių ruošimas gamtos mokslų standartizuotiems testams (NMPP).
 • Testavimas ir mokinių rengimas 8 kl. chemijos ar gamtos mokslų stojamajam egzaminui į gimnazijos I klasę (stojamieji į Vilniaus licėjų, Mykolo Biržiškos gimnaziją, Žirmūnų gimnaziją, Vilniaus/Kauno Jėzuitų gimnaziją, VGTU inžinerijos licėjų, LSMU gimnaziją ir kt.)
 • Mokymosi mintinai (“kalimo”) principo keitimas dalyko suvokimu.
 • Praktinio teorijos pritaikymo akcentavimas, chemijos žinių integravimas su kitais gamtos mokslais.
 • Pagalba gimnazistams paruošti namų darbus, įtvirtinti mokykloje einamas temas.
 • Nuodugnus mokinių ruošimas kontroliniams, savarankiškiems darbams ir kitiems mokyklų atsiskaitymams.
 • Mokinių spragų užpildymas, ankstesnių klasių temų pakartojimas.
 • Pagalba mokiniams pasivyti mokyklos kursą dėl ligos ar kitų priežasčių ilgesnį laiką nedalyvavus pamokose.
 • Motyvacijos mokytis ugdymas ir pagalba atrasti moksleivį dominančią mokslo sritį.
 • Užsiėmimai gabiems gimnazistams, olimpiadininkams, besiruošiantiems chemijos ir gamtos mokslų respublikinėms ir tarptautinėms olimpiadoms bei konkursams.
 • Nuoseklus pasiruošimas chemijos VBE egzaminui. Individualus mokymosi planas sudaromas ir siekiantiems egzaminą tik išlaikyti, ir norintiems siekti 100-uko. Abiturientams ir eksternams pristatoma egzamino programa, vertinimo normos ir būdai surinkti maksimalų taškų skaičių.
 • Ugdomi gimnazistų gebėjimai susikaupti stresą keliančiomis aplinkybėmis.
 • Konsultavimas dėl mokomųjų dalykų pasirinkimo 11-ai klasei (A/ B lygiai).
 • Konsultacijos stojantiems į užsienio universitetus.
 • Tikslingas informacijos pateikimas būsimiems veterinarijos/medicinos/biochemijos studentams.
 • Dėmesys praktiniam žinių pritaikymui, chemijos bei kitų gamtos mokslų disciplinų integravimas.
 • Pagalba visų kursų gamtos mokslų bakalaurams sėkmingai ruoštis egzaminų sesijai ar kitiems studijų atsiskaitymams. Chemijos korepetitoriai padeda: veterinarijos, medicinos, farmacijos, kosmetologijos ir kitų sveikatos mokslų studentams; chemijos, biochemijos ir kitų gyvybės mokslų studentams.
 • Kviečiame kreiptis individualiai, nurodant individualius poreikius ir konkrečias problemines temas.
 • Alfa klasės mokytojai remiasi aukščiausiais kokybės ir akademinio sąžiningumo standartais, todėl rašto darbai, referatai už studentus nerašomi ir neparduodami.

Rekomendacija:

1 pamoka per savaitę po 1 ak.val.

Rekomendacija:

1 pamoka po 2 ak.val. (jei mokinys sutelkia dėmesį) arba 2 pamokos po 1 ak.val.

Rekomendacija:

1–2 pamokos per savaitę po 2 ak.val.

Rekomendacija:

1–2 pamokos per savaitę po 2 ak.val.
Chemijos mokytoja Vilma:
„Kai kurios chemijos ir biologijos temos gąsdina mokinius savo sudėtingumu, todėl informaciją pateikiu palaipsniui ją sunkindama. Pradedu nuo šnekamosios kalbos žodyno, išryškinu procesų esmę. Kai mokiniai supranta pagrindinę idėją, pereiname prie sudėtingų sąvokų ir problemų sprendimo. Perėjus prie kitos temos, visuomet susieju ją su ankstesne. Pastebiu, po kurio laiko mokiniai nudžiunga suvokę, kad gamtos moksluose yra sąsajos, tikslas ir sistema.”