FIZIKOS KOREPETITORIUS

Fizikos korepetitorius

Alfa klasės fizikos užsiėmimuose siekiame ugdyti moksleivių analitinį bei loginį mąstymą, kuris būtinas, norint pagerinti teorines dalyko žinias. Gilinant teorinį suvokimą, korepetitorius sistemingai akcentuoja žinių pritaikomumą kasdienėse gyvenimiškose situacijose. Sudėtingesni ir kompleksiniai procesai lengvai ir suprantamai aiškinami nuo pačių pradmenų, išskaidant juos į skirtingus supratimo sudėtingumo lygmenis.

vasara divider 0-4 klasės
 • Vyksta integruotos pasaulio pažinimo pamokos, tačiau mokiniai supažindinami su pakankamai sudėtingais procesais ir mokslinėmis sąvokomis.
 • Laviname pradinukų atsakomybės jausmą, dėmesio sutelkimo, laiko planavimo ir kūrybiškumo įgūdžius.
 • Siekiame sudominti mokomuoju dalyku ir motyvuoti mokytis.
 • Padedame pasivyti dėl ligos ar kitų priežasčių mokykloje neišklausytas arba neįsisąmonintas temas.
 • Pamokos itin gabiems pradinukams, kurie ruošiasi Lietuvoje ir užsienyje vykstančioms olimpiadoms ir konkursams.

Rekomendacija:

1 pamoka per savaitę po 1 ak.val.
vasara divider 0-4 klasės
 • Padedame atlikti namų darbus, nuodugniai išaiškindami mokykloje dėstomas temas.
 • Padedame pasiruošti kontroliniams ir savarankiškiems darbams, kitiems mokyklų atsiskaitymams.
 • Akcentuojame praktinį žinių pritaikymą, integruojame biologijos žinias su kitais gamtos mokslų dalykais.
 • Padedame pasivyti dėl ligos ar kitų priežasčių mokykloje neišklausytas arba neįsisąmonintas temas.
 • Siekiame sudominti mokomuoju dalyku ir motyvuoti mokytis.
 • Pamokos itin gabiems mokiniams, kurie ruošiasi Lietuvoje ir užsienyje vykstančioms olimpiadoms ir konkursams.
 • Pasiruošimas 8 kl. stojamiesiems į gimnazijas (Vilniaus licėjus, Mykolo Biržiškos gimnazija, Žirmūnų gimnazija, Vilniaus/Kauno Jėzuitų gimnazija, VGTU inžinerijos licėjus, LSMU gimnazija ir kt.)

Rekomendacija:

1 dalyko pamoka po 2 ak.val. (jei mokinys sutelkia dėmesį) arba 2 pamokos po 1 ak.val.
vasara divider 0-4 klasės
 • Padedame atlikti namų darbus, nuodugniai išaiškindami mokykloje dėstomas temas.
 • Padedame pasiruošti kontroliniams ir savarankiškiems darbams, kitiems mokyklų atsiskaitymams.
 • Pašaliname turimas spragas, padedame suprasti ankstesnėse klasėse neįsisąmonintas temas.
 • Akcentuojame praktinį žinių pritaikymą, integruojame fizikos žinias su kitais gamtos mokslų dalykais.
 • Padedame pasivyti dėl ligos ar kitų priežasčių mokykloje neišklausytas arba neįsisąmonintas temas.
 • Siekiame sudominti mokomuoju dalyku ir motyvuoti mokytis.
 • Pamokos itin gabiems mokiniams, kurie ruošiasi Lietuvoje ir užsienyje vykstančioms olimpiadoms ir konkursams.
 • Kryptingai ruošiame mokinius VBE egzaminui. Priimame tiek siekiančius išlaikyti egzaminą, tiek norinčius gauti 100-uką.
 • Ugdomas gebėjimas susikaupti esant stresą keliančioms aplinkybėms.
 • Konsultavimas renkantis mokomuosius dalykus 11-ai klasei.
 • Tikslingas informacijos pateikimas būsimiems inžinerinės pakraipos bei kompiuterių mokslų studentams.

Rekomendacija:

1-2 pamokos per savaitę po 2 ak.val.
Fizikos mokytojas Jonas:
“Smalsumas yra bet kokio mokymosi variklis, todėl pamokų metu stengiuosi interaktyviomis priemonėmis pademonstruoti nagrinėjamos temos naudą mūsų gyvenime, diskutuojame, kaip galime suprasti tam tikrus reiškinius ar ateiti iki uždavinio atsakymo. Mano pamoka yra vieta, kur skatinamas mokinių loginis mąstymas ir intuicija, kadangi nesiekiu pateikti šabloninius uždavinių įveikimo variantus, o skatinu savarankiškai samprotauti ir suvokti, kaip jų mąstymas gali atrakinti net ir sudėtingiausias gamtos ar matematines mįsles.“