FIZIKOS KOREPETITORIUS

Fizikos korepetitorius

Alfa klasės fizikos korepetitoriai siekia ugdyti moksleivių analitinį ir loginį mąstymą, kuris būtinas, norint pagerinti dalyko žinias. Gilindamas moksleivio teorinį suvokimą, mokytojas sistemingai akcentuoja, kad žinios pritaikomos kasdienėse gyvenimiškose situacijose. Dėl šios priežasties pamokos Alfa klasėje pritaikomos prie kiekvieno mokinio – ir to, kuris žada sieti gyvenimą su fizika, ir to, kuris šios disciplinos planuoja atsisakyti dar mokykloje. Korepetitorius kiekvieną moko „prisijaukinti” ir pamilti dalyką tam, kad pamokos keltų ne stresą, o malonumą. Sudėtingesni ir kompleksiniai procesai lengvai ir suprantamai aiškinami nuo pačių pradmenų, išskaidant juos į skirtingus sudėtingumo lygmenis. Mokinių įsitraukimą ir teorijos suvokimą giliname projektinių veiklų ir praktinių eksperimentų pagalba.

Manome, jog egzaminui išlaikyti užtenka ir kelių savaičių rimto darbo. Abiturientams, besikreipusiems į Alfa klasę, galime sudaryti savarankiško pasiruošimo planą norimam laikotarpiui ir parekomenduoti, kurioms temoms skirti daugiausia laiko. Savarankišką darbą siūlome papildyti ir viena-dviem savaitinėmis pamokomis su mokytoju, kad egzamino temos būtų įtvirtintos sėkmingiau.

Taip, Alfa klasėje fizikos pamokas gali lankyti mokiniai, turintys įvairių poreikių. Galime mokyti fizikos kurso jau nuo mažų dienų, po truputį supažindindami su vyresnių klasių kursu. Taip pat kartu su moksleiviais galime rengti eksperimentus, bandymus, projektus.

Fizikos korepetitorius Vilniuje ir Kaune

Moksleiviai gali rinktis individualias, porines arba grupines pamokas Vilniuje ir Kaune:

Individuali pamoka

Porinė pamoka

Mini grupelės pamoka

VBE grupės pamoka

Korepetitoriai taip pat dirba ir internetu, todėl pamokose gali dalyvauti moksleiviai iš visos Lietuvos ir užsienio! Esant poreikiui, korepetitorius taip pat gali atvykti ir į namus!

nuotolines pamokos
pamokos namuose
 • Vyksta integruotos gamtos ir pasaulio pažinimo pamokos, tačiau mokiniai supažindinami su pakankamai sudėtingais procesais ir mokslinėmis sąvokomis.
 • Gamtos mokslais besidomintys pradinukai mokomi aukštesnių klasių kurso, papildomai gilinamos dominančių sričių žinios, atliekami eksperimentai.
 • Pagalba pradinukams atlikti gamtos ir pasaulio pažinimo namų darbus, praktiškai taikant mokykloje einamą teorinę medžiagą.
 • Ugdomas pradinukų atsakomybės jausmas, dėmesio sutelkimas, laiko planavimas ir kūrybiškumas.
 • Užsiėmimai, skirti pradinukus sudominti gamtos mokslais ir motyvuoti mokytis.
 • Pagalba mokiniams pasivyti dėl ligos ar kitų priežasčių mokykloje praleistas pamokas.
 • Pamokos itin gabiems pradinukams, kurie rengiasi Lietuvoje ir užsienyje vykstančioms gamtos mokslų olimpiadoms ir konkursams.
 • Pradinukų rengimas 4 klasių pasaulio pažinimo standartizuotiems testams (NMPP).
 • 4 klasių mokinių rengimas pasaulio pažinimo testui stojant į 5 klasę (priėmimas į Vilniaus/Kauno Jėzuitų gimnaziją, VGTU inžinerijos licėjų, LSMU gimnaziją ir kt.)
 • Pagalba su namų darbų ruoša, mokykloje dėstomų temų įtvirtinimas.
 • Nuoseklus ruošimas kontroliniams darbams ir kitiems savarankiškiems atsiskaitymams mokykloje.
 • Galimos pamokos negimtakalbiams rusų, lenkų ir kt. kalbomis.
 • Ankstesnių klasių spragų diagnostika ir jų pašalinimas, neįsisąmonintų temų įtvirtinimas.
 • Pagalba mokiniams pasivyti temas, kurios buvo praleistos ar neįsisąmonintos mokykloje dėl ligos ar kitų priežasčių.
 • Motyvacijos mokytis ir noro domėtis mokomuoju dalyku ugdymas, individualių mokymosi strategijų atradimas.
 • Pamokos gabiems mokiniams, jų ruošimas Lietuvoje ir užsienyje vykstančioms gamtos mokslų, fizikos olimpiadoms ir konkursams.
 • Pasiruošimas gamtos mokslų standartizuotiems testams 8 klasei (NMPP).
 • Testavimas ir mokinių ruošimas 8 kl. fizikos ar gamtos mokslų stojamajam testui į gimnazijos I klasę (stojamieji į Vilniaus licėjų, Mykolo Biržiškos gimnaziją, Žirmūnų gimnaziją, Vilniaus/Kauno Jėzuitų gimnaziją, VGTU inžinerijos licėjų, LSMU gimnaziją ir kt.)
 • Mintino mokymosi (“kalimo”) principo keitimas suvokimu.
 • Praktinio žinių pritaikymo akcentavimas, fizikos žinių ir kitų gamtos mokslų integravimas.
 • Pagalba moksleiviams sėkmingai atlikti namų darbus, pakartoti mokykloje einamas pamokas.
 • Nuoseklus pasiruošimas kontroliniams darbams, savarankiškiems darbams ir kitiems mokyklų atsiskaitymams padedant asmeniniam mokytojui.
 • Mokinio spragų užpildymas, ankstesnių klasių temų kartojimas.
 • Pagalba moksleiviams pasivyti mokyklos kursą dėl ligos ar kitų priežasčių praleidus pamokas.
 • Motyvacijos mokytis stiprinimas ir pagalba suvokti moksleivį dominančią mokslo sritį.
 • Užsiėmimai gabiems gimnazistams, olimpiadų dalyviams. kurie ruošiasi fizikos ir gamtos mokslų miesto, regiono, respublikinėms ir tarptautinėms olimpiadoms ir konkursams.
 • Detalus pasiruošimas fizikos VBE egzaminui. Individualaus plano sudarymas ir siekiantiems išlaikyti egzaminą, ir norintiems gauti 100-uką. Abiturientai ir eksternai supažindinami su egzamino programa, vertinimo normomis ir būdais surinkti maksimalų taškų skaičių.
 • Stiprinami gebėjimai susikaupti esant stresą keliančioms aplinkybėms.
 • Moksleivių konsultavimas dėl mokomųjų dalykų pasirinkimo 11-ai klasei.
 • Konsultacijos dėl stojimo į užsienio universitetus proceso.
 • Tikslingas informacijos pateikimas būsimiems inžinerinės pakraipos bei kompiuterių mokslų studentams.
 • Dėmesys praktiniam žinių pritaikymui, fizikos integravimas su kitomis gamtos mokslų disciplinomis.
 • Galime padėti visų kursų bakalaurams sėkmingai pasiruošti egzaminų sesijai ar kitiems studijų atsiskaitymams: ne fizikos mokslo studentams; fizikos mokslo studentams.
 • Dėl pagalbos su konkrečiomis temomis kviečiame kreiptis individualiai.
 • Alfa klasės mokytojai vadovaujasi aukščiausiais kokybės ir akademinio sąžiningumo standartais, todėl rašto darbų, referatų už studentus nerašome ir jų neparduodame.

Rekomendacija:

1 pamoka per savaitę po 1 ak.val.

Rekomendacija:

1 pamoka po 2 ak.val. (jei mokinys sutelkia dėmesį) arba 2 pamokos po 1 ak.val.

Rekomendacija:

1–2 pamokos per savaitę po 2 ak.val.

Rekomendacija:

1–2 pamokos per savaitę po 2 ak.val.
Fizikos mokytojas Jonas:
„Smalsumas yra bet kokio mokymosi variklis, todėl pamokų metu stengiuosi interaktyviomis priemonėmis pademonstruoti nagrinėjamos temos naudą mūsų gyvenime, diskutuojame, kaip galime suprasti tam tikrus reiškinius ar ateiti iki uždavinio atsakymo. Mano pamoka yra vieta, kur skatinamas mokinių loginis mąstymas ir intuicija, kadangi nesiekiu pateikti šabloninius uždavinių įveikimo variantus, o skatinu savarankiškai samprotauti ir suvokti, kaip jų mąstymas gali atrakinti net ir sudėtingiausias gamtos ar matematines mįsles.“