Geografijos korepetitorius

geografija

Alfa klasėje dirba geografijos mokytojai, galintys padėti moksleiviams suvokti šios disciplinos gamtinius ir visuomeninius aspektus. Mokydami geografijos, siekiame apjungti jos atskiras šakas į bendrą visumą ir moksleivius paskatinti mąstyti tarpdiscipliniškai. Bendro darbo pradžioje prisitaikome prie mokinių polinkių ir interesų, todėl kryptingai galime dirbti su pasirinkta geografijos šaka, gilintis į ją už mokyklinės programos ribų, suteikti papildomų žinių. Moksleiviams, besidomintiems gamtos mokslais, geografijos pamokas siejame su įvairiais gamtiniais procesais. Socialiniais mokslais, politologija, ekonomika besidominčius moksleivius ugdome tikslingai būsimiems karjeros pasirinkimams. Mūsų geografijos pamokose siekiame, kad moksleiviui būtų įdomu mokytis, skatiname jo motyvaciją. Teorines žinias pildome projektiniais darbais ir bandymais, kurie praturtina dalyko suvokimą praktiniais pavyzdžiais.

 

Tikrai taip – jei savarankiškai ruošiantis egzaminui iškyla pavienių klausimų ar reikia pagalbos tikrinantis užduotis, galima kreiptis į mokytoją pavieniams užsiėmimams. Kartu su georgafijos mokytoju galima aptarti ir tolimesnes savarankiško mokymosi gaires bei gauti papildomų savarankiško darbo užduočių. Teikiame ne tik žodines, bet ir raštines konsultacijas, jei mokiniui, sprendžiant užduotis, reikia tik mokytojo taisymo ir vertinimo raštu.

Load More

Alfa klasės mokytojai prisitaiko prie mokinių poreikių, tad nepriklausomai nuo moksleivio amžiaus gali mokyti sudėtingesnių temų, jei šio dalyko žinias norisi gilinti papildomai.

Load More

Geografijos mokytojas Vilniuje ir Kaune

Moksleiviai gali rinktis individualias, porines arba grupines pamokas Vilniuje ir Kaune:

Individuali pamoka

Porinė pamoka

Mini grupelės pamoka

VBE grupės pamoka

Korepetitoriai taip pat dirba ir internetu, todėl pamokose gali dalyvauti moksleiviai iš visos Lietuvos ir užsienio! Esant poreikiui, korepetitorius taip pat gali atvykti ir į namus!

nuotolines pamokos
pamokos namuose
 • Vedamos tarpdisciplininės pasaulio pažinimo pamokos, kuriose mokiniams pristatomi gana sudėtingi gamtinės ir visuomeninės geografijos procesai ir sąvokos.
 • Pradinukai, susidomėję geografija ir socialiniais mokslais, Alfa klasėje mokomi vyresnių klasių kurso, įgyja papildomų žinių iš juos dominančių sričių.
 • Pagalba pradinių klasių moksleiviams ruošti pasaulio pažinimo namų darbus, projektus, dėmesį skiriant mokykloje einamų temų pakartojimui.
 • Lavinamas pradinukų savarankiškumas, atsakomybės jausmas, dėmesio sutelkimas, laiko planavimas ir kūrybiškumas.
 • Pamokos, skirtos sudominti socialiniais mokslais ir atrasti motyvaciją mokytis.
 • Pagalba mokiniams dėl ligos ar kitų priežasčių praleidus pamokas mokykloje.
 • Pamokos gabiems pradinukams, jų ruošimas Lietuvoje ir užsienyje vykstančioms pasaulio pažinimo olimpiadoms ir įvairiems konkursams.
 • Mokinių rengimas 4 klasių pasaulio pažinimo standartizuotiems testams (NMPP).
 • 4 klasių mokinių rengimas stojamajam pasaulio pažinimo testui į 5 klasę (priėmimas į Vilniaus/Kauno Jėzuitų gimnaziją, VGTU inžinerijos licėjų, LSMU gimnaziją ir kt.)
 • Pagalba moksleiviams atlikti namų darbus, įtvirtinant problemines mokykloje dėstomas temas.
 • Nuoseklus mokinių rengimas kontroliniams ir savarankiškiems darbams, projektams ir įvairiems mokyklų atsiskaitymams.
 • Pagalba mokiniams pasivyti mokyklos kursą ilgesnį laiką dėl ligos ar kitų priežasčių nelankius pamokų.
 • Pamokos, skirtos sudominti geografija bei kitais socialiniais mokslais ir motyvuoti mokytis.
 • Mokinio spragų identifikavimas bei jų užpildymas, pagalba įsisąmoninti keblesnes ankstesnių klasių temas.
 • Pamokos itin gabiems mokiniams, jų rengimas Lietuvoje ir užsienyje vykstančioms geografijos olimpiadoms bei konkursams.
 • Moksleivių rengimas 8 klasių socialinių mokslų standartizuotiems testams (NMPP).
 • Pagalba ruošiant namų darbus, išsamus mokykloje dėstomų temų aptarimas.
 • Tikslingas rengimas kontroliniams ir savarankiškiems darbams, įvairiems mokyklų atsiskaitymams.
 • Moksleivio spragų nustatymas ir jų užpildymas, pagalba suprasti ankstesnių klasių neįsisąmonintas temas.
 • Pagalba moksleiviams pasikartoti dėl ligos ar kitų priežasčių mokykloje praleistas temas.
 • Užsiėmimai, skirti sudominti geografija ir socialiniais mokslais bei motyvuoti mokytis.
 • Pamokos itin gabiems moksleiviams, jų rengimas Lietuvoje ir užsienyje vykstančioms geografijos olimpiadoms bei kitiems konkursams.
 • Nuoseklus abiturientų ir eksternų rengimas VBE egzaminui. Užsiėmimai orientuoti tiek į siekiančius išlaikyti egzaminą, tiek į norinčius gauti 100-uką.
 • Ugdomi streso valdymo ir susikaupimo įgūdžiai.
 • 10 klasių moksleivių konsultavimas renkantis mokomuosius dalykus 11-ai klasei (A/B lygiai).
 • Abiturientų, stojančių į užsienio universitetus, konsultavimas.
 • Užsiėmimai, tikslingai pritaikyti būsimiems socialinių mokslų studentams.
 • Alfa klasės geografijos mokytojai pagal individualius poreikius gali darbuotis ir su įvairių kursų studentais bei suaugusiais. Studentams padedame sėkmingai pasirengti egzaminų sesijai ar kitiems studijų atsiskaitymams, suteikiame papildomų dalyko žinių.
 • Visus, kuriems reikalingi geografijos užsiėmimai, kviečiame konsultuotis individualiai dėl konkrečių poreikių ir lūkesčių užsiėmimams.
 • Alfa klasės mokytojai, teikdami akademinę pagalbą, vadovaujasi aukščiausiais kokybės ir akademinio sąžiningumo standartais, todėl nei rašto darbai, nei referatai ar jokie užduočių sprendimai už studentus nerašomi ir neparduodami.

Rekomendacija:

1 pamoka per savaitę po 1 ak.val.

Rekomendacija:

1 dalyko pamoka po 2 ak.val. (jei mokinys sutelkia dėmesį) arba 2 pamokos po 1 ak.val.

Rekomendacija:

1–2 pamokos per savaitę po 2 ak.val.

Rekomendacija:

1–2 pamokos per savaitę po 2 ak.val.
Geografijos mokytoja Liveta:
Geografijos pamokų metu siekiu lavinti mokinių geografinės informacijos nagrinėjimo ir taikymo gebėjimus. Padedu jiems suvokti gamtinės ir visuomeninės geografijos reiškinių dėsningumus, jų poveikį šiuolaikiniam pasauliui. Didelis dėmesį skiriu aktyviam mokinių darbui – žinių įtvirtinimui, atliekant įvairaus pobūdžio praktines dalyko užduotis.