Korepetitoriai

Individualios pamokos

Individualių pamokų metu garantuojame nenutrūkstamą mokytojo dėmesį vieninteliam pamokoje dalyvaujančiam mokiniui. Užsiėmimų tikslas, kiekvienos pamokos planas bei darbo metodika tiesiogiai priderinama prie mokinio asmeninių ypatybių bei pageidavimų. Kreipiamas tikslingas dėmesys į spragas ir į individualius pamokų lankymo lūkesčius.

16€
/ak. val.

Grupinės pamokos

Siekdami užtikrinti XXI a. standartus atitinkantį individualizuotą ugdymą, Alfa klasėje formuojame tik nedideles grupeles. Net ir grupinių pamokų metu mokytojo dėmesys paskirstomas visiems asmenims tolygiai, o užsiėmimo eigoje skiriama laiko kiekvieno mokinio klausimams, užduočių aptarimui, spragų pašalinimui. Grupelėse dirba tik panašias mokomojo dalyko žinias turintys mokiniai, taip užtikrinant aukščiausią produktyvumo lygį, o pamokų struktūra suderinama pagal grupelėje esančių mokinių poreikius. Taip pat, Alfa klasės mokytojai primena, kad tam tikrų disciplinų užsiėmimai yra žymiai produktyvesni, kai darbas organizuojamas būtent nedidelėse grupelėse.

Porinės
pamokos

11€
/ak. val.
88€
/mėn.

Mini grupelė
(2-3 asm.)

9€
/ak. val.
72€
/mėn.

Maxi grupelė
(3-5 asm.)

7€
/ak. val.
56€
/mėn.
Į mėnesio kainą įeina 4 pamokos po 2 akademines valandas.

VBE kursai

VBE kursų pagrindinis tikslas – pasiruošti konkrečiam Valstybiniam Brandos Egzaminui (VBE). Kursų metu mokytojai išsamiai pristato egzamino programos temas bei struktūrą, detaliai aptaria vertinimo normas. Kiekvieno užsiėmimo metu mokytojai dalinasi patarimais, aptaria egzaminų laikymo niuansus, atsakymų formulavimo ypatumus ir kitus „tips and tricks“. Mokiniams pateikiamas teorinės medžiagos, sudarytos specialiai pagal egzamino matricą, paketas bei analizuojamos tipinės egzamininės užduotys. Siekdami užtikrinti individualizuotą mokslą, mokinius į grupeles paskirstome atsižvelgdami į jų turimas žinias. Taip pat, individualaus, savarankiško darbo metu kilę klausimai yra kruopščiai analizuojami užsiėmimų metu, siekiant nepalikti nė vieno neišsiaiškinto niuanso, o po kiekvieno užsiėmimo mokiniams suteikiamos asmeninės mokytojo rekomendacijos bei grįžtamasis ryšys. Moksleiviai, dalyvavę šiuose kursuose, VBE nesutinka nė vienos netikėtos užduoties ir tvirtu žingsniu keliauja savo tikslo link. VBE kursų programoje yra skiriamas didelis dėmesys mokinių psichologiniam pasiruošimui laikyti egzaminą. Užsiėmimų metu diskutuojama apie įvairius streso valdymo būdus, efektyvius laiko planavimo metodus, o siekiant sumažinti subjektyvių faktorių įtaką, organizuojamos bandomosios sesijos.

VBE kursai lengvai derinami su individualiomis arba grupinėmis pamokomis.

7€
/ak. val.
56€
/mėn.

Virtualios pamokos

Mūsų prioritetas - didžiausias įmanomas lankstumas ir prisitaikymas prie kiekvieno mokinio individualumo. Dėl šios priežasties visų disciplinų pamokas bei konsultacijas vedame ir virtualiai. Šios pamokos naudingos gyvenantiems užsienyje ar toliau nuo didžiųjų miestų, dažnai keliaujantiems ar dėl kitų priežasčių negalintiems atvykti į fizines pamokas. Nuotoliniai užsiėmimai taip pat itin tinkami interaktyvių mokymosi priemonių entuziastams ir leidžia į pamokas integruoti pačias naujausias išmaniąsias technologijas.

14€
/ak. val.

Abonementai

  • Planuojantiems Alfa klasės pamokas lankyti ilgiau ir siekiantiems sutaupyti.