5 liepos, 2020

Kaip pasiruošti istorijos egzaminui: mokytojos patarimai

Brandos egzaminų sesija įsibėgėja, ir atėjo laikas apžvelgti socialinius mokslus. Kaip sėkmingai pasiruošti istorijos brandos egzaminui, pasakoja mūsų istorijos mokytoja Liveta. Štai jos patarimai efektyviam pasirengimui:

Darbas su istorijos brandos egzamino programa

1. Ruošiantis egzaminui svarbu prieš akis turėti per 11-12 sukauptus istorijos pamokų konspektus ir istorijos VBE programą. Programoje aiškiai yra išskirtos temos ir svarbiausi jų žinotini aspektai. Istorijos egzamino programą galima rasti čia. Pavyzdžiui, jei egzamino programoje yra nurodytas punktas ,,4.11 1830–1831 m. sukilimo Lietuvoje priežastys ir padariniai“, vadinasi, kartojantis temą daugiausiai dėmesio reikia skirti įvykio priežastims ir padariniams įsiminti. Reikia nepamiršti, jog padariniai yra įvairūs savo pobūdžiu, o kartais egzamino klausimuose prašoma išskirti kultūrinius, politinius ir kt. įvykių padarinius.

2. Ruošiantis istorijos egzaminui verta prisiminti pačio egzamino užduočių struktūrą. 50 proc. visų egzamino užduočių sudaro Lietuvos istorijos ir 50 proc. pasaulio istorijos temos. Egzamine numatyta, jog 20 proc. užduočių sudarys viduramžių, 30 proc. naujųjų laikų ir 50 proc. naujausiųjų laikų temos. 12 klasės mokiniai naujausiųjų laikų istorijos temoms skiria didžiausią dėmesį ir šių temų žinios būna „šviežiausios“, tad, ruošiantis egzaminui, rekomenduočiau šiek tiek daugiau laiko skirti 11 klasėse nagrinėtų temų pakartojimui.

3. Ruošiantis istorijos VBE svarbu pakartoti programoje minimas sąvokų reikšmes, datas, asmenybes. Jei sunku atsiminti dalies temų asmenybes ar datas, kitus svarbius temų aspektus, galima susikurti vadinamuosius „flash card‘us“ kurie padės juos lengviau atsiminti. Viena iš programėlių, kurią galima panaudoti: „Quizlet“.

Darbas su istorijos brandos egzamino užduotimis

1. Istorijos testus, sudarančius maždaug 20-30 proc. egzamine surenkamų taškų, reiktų spręsti ,,atmetimo būdu“, t. y. pirmiausiai atmetant nelogiškus atsakymo variantus. Nagrinėjant šaltinių užduotis verta neskubėti skaityti pateiktų tekstų, o jei jie buvo ne iki galo suprasti, skaityti dar kartą. Svarbu gerai įsiskaityti į pateiktus klausimus, skaitant juos verta atkreipti dėmesį ir į tai, kiek šalia klausimo nurodyta gaunamų taškų, t. y. taškai sufleruoja, kiek skirtingų aspektų laikantysis egzaminą abiturientas turi nurodyti atsakydamas į pateiktą klausimą.

2. Svarbią dalį istorijos valstybinio egzamino metu sudaro ir žemėlapių nagrinėjimo užduotys. Žemėlapių užduotys gali būti susijusios tiek su LDK, Lietuvos, tiek ir su Europos istorijos įvykiais. Jei sunku skirti įvairių laikotarpių Europos istorijos žemėlapius, juos atskirti labai padeda palyginti ir įsiminti vokiškų žemių, t.y. Šv. Romos imperijos, Prūsijos, Vokietijos teritoriniai pokyčiai. Istorijos VBE žemėlapių pavyzdžiai.

3. Iš gausybės VBE istorijos temų sunku nuspėti, kurios bus įtrauktos į testų ir šaltinių užduotis, bet kuo tikrai neabejoju, jog egzamine bus bent keletas klausimų iš 1992 m. LR konstitucijos. Prieš egzaminą ją reiktų įdėmiai persiskaityti bent vieną, o geriau – ir daugiau kartų, idealiu būtų paspręsti konstitucinius testus. Konstitucija internete.

4. Ruošiantis egzaminui kartais sunku identifikuoti, kokiose temose dar yra spragų ir kurias vertėtų dar pasikartoti. Likus nedaug laiko iki egzamino vargu, ar pavyks išspręsti daug praeitų metų VBE istorijos šaltinių užduočių, bet tikrai galima suspėti išspręsti keliolika VBE testų ir pagal tai, kuriuose klausimuose buvo neaiškumų, identifikuoti temas, kurias dar reikėtų pakartoti. Visas praeitų metų istorijos brandos egzamino užduotis ir atsakymus galima rasti čia.

kabute1 Svarbu gerai įsiskaityti į pateiktus klausimus, skaitant juos verta atkreipti dėmesį ir į tai, kiek šalia klausimo nurodyta gaunamų taškų. kabute2

5. Atsakant į egzamino klausimus, juodraštiniame lape svarbiausius klausimų „raktinius“ žodžius, šaltinių teiginius galima pasibraukti ir taip sau padėti geriau suvokti pateikiamą tekstą, vėliau sukonkretinti pateikiamus atsakymus. Skubėti egzamino metu nereikia, bet reikia pasilikti pakankamai laiko, kad atsakymai būtų tvarkingai, aiškiai perrašyti į atsakymų lapą.

Tikimės, kad istorijos brandos egzaminas pavyks šauniai. Linkime sėkmės!