LIETUVIŲ KALBOS KOREPETITORIUS

LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJAS

Alfa klasės lietuvių kalbos pamokos moksleiviams padeda sklandžiai ir rišliai reikšti mintis raštu bei žodžiu. Ugdydami kalbines kompetencijas, daug dėmesio skiriame rašybos ir gramatikos taisyklėms, kurias siekiame dėstyti įdomiai ir suprantamai. Interaktyviais mokymosi metodais papildomos tiek gyvos, tiek pamokos internetu. Pastebime, kad lietuvių kalbos pamokos vaikams internetu vis įdomesnės ir efektyvesnės. Moksleivius ne tik mokome taisyklių, tačiau ir diskutuodami, įvertindami poreikius ir vertybes, ugdome nevadovėlinę meilę gimtajai kalbai ir literatūrai, skatiname kritinį mąstymą. Taip pat galimi ir kalbos kursai suaugusiems, norintiems patobulinti tekstų kūrimo, stiliaus kompetencijas. Skiriame ypatingą dėmesį suprantamai bei originaliai pateikti informaciją negimtakalbiams, norintiems tobulinti bendrinę lietuvių kalbą. Asmeninis lietuvių kalbos mokytojas užsieniečiams sudaro mokymosi planą, pagal kurį lengviausia siekti individualaus tikslo.

Taip, į Alfa klasę galima kreiptis ir vienkartinėms, ir tęstinėms pamokoms. Mūsų administracija, išklausiusi individualius poreikius, ras tinkamiausią mokytoją ir jį informuos apie mokinio lūkesčius. Į pamokas galima užsirašyti prieš kontrolinį darbą, prieš egzaminą ar bet kokį kitą svarbų akademinį atsiskaitymą.

Load More

Taip! Plačiame mūsų mokytojų kolektyve yra mokytojų, kalbančių rusų, lenkų kalbomis, todėl pamokas galime vesti ir negimtakalbiams, o esant reikalui, visą terminiją paaiškinti kitomis kalbomis.

Load More

Alfa klasė taip pat turi filialą Kaune, kuriame vyksta gyvos pamokos. Kituose Lietuvos ar pasaulio miestuose gyvenantiems moksleiviams, kuriems reikalinga papildoma pagalba, vedame kokybiškas virtualias pamokas.

Load More

Lietuvių kalbos korepetitorius Vilniuje ir Kaune

Moksleiviai gali rinktis individualias, porines arba grupines pamokas Vilniuje ir Kaune:

Individuali pamoka

Porinė pamoka

Mini grupelės pamoka

VBE grupės pamoka

Korepetitoriai taip pat dirba ir internetu, todėl pamokose gali dalyvauti moksleiviai iš visos Lietuvos ir užsienio! Esant poreikiui, korepetitorius taip pat gali atvykti ir į namus!

nuotolines pamokos
pamokos namuose
 • Priešmokyklinukų ruošimas į pirmą klasę (priėmimas į mokyklas, stojamieji). Dirbame remdamiesi ŠMSM patvirtintomis bendrojo ugdymo programomis ir atsižvelgiame į konkrečių mokyklų keliamus reikalavimus.
 • Pagalba pradinukams atliekant namų darbus, nuosekliai išaiškinant mokykloje einamas temas.
 • Ugdomi raiškaus skaitymo ir dailaus rašymo įgūdžiai.
 • Pamokos vedamos ir negimtakalbiams (rusakalbiams, lenkakalbiams ir kt.).
 • Lavinamas pradinukų atsakomybės jausmas, dėmesio sutelkimo, laiko planavimo ir kūrybiškumo įgūdžiai.
 • Pagalba moksleivius sudominant mokomuoju dalyku ir motyvuojant mokytis.
 • Pagalba mokiniams, kuriems dėl ligos ar kitų priežasčių reikia pasivyti mokykloje neįtvirtintas temas.
 • Pamokos itin gabiems pradinukams, kurie rengiasi Lietuvoje ir užsienyje vykstančioms lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoms ir konkursams.
 • Pamokos užsienio lietuvių vaikams, pagalba integruojantis į Lietuvos švietimo sistemą.
 • Rengimas 2, 4 klasių lietuvių kalbos standartizuotiems testams (NMPP).
 • 4 klasių mokinių rengimas lietuvių kalbos rašymo ir skaitymo testui stojant į 5 klasę (stojamieji į Vilniaus/Kauno Jėzuitų gimnaziją, VGTU inžinerijos licėjų, LSMU gimnaziją ir kt.).
 • Pagalba ruošiant namų darbus ir įtvirtinant keblesnes mokykloje dėstomas temas.
 • Pasiruošimas kontroliniams ir savarankiškiems darbams, kitiems atsiskaitymams mokykloje.
 • Pamokos gali būti vedamos ir kitomis kalbomis (rusų, lenkų ir kt.)
 • Pagalba atpažinti ir pašalinti spragas, likusias iš ankstesnių klasių, įtvirtinti neįsisąmonintas temas.
 • Pagalba moksleiviams pasivyti temas, praleistas ar neįsisąmonintas mokykloje dėl ligos ar kitų priežasčių.
 • Pagalba atrasti motyvaciją mokytis ir norą domėtis mokomuoju dalyku.
 • Užsiėmimai gabiems mokiniams, pasiruošimas Lietuvoje ir užsienyje vykstančioms lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoms ir konkursams (meninio skaitymo, rašinių, oratorių ir kt.)
 • Pasiruošimas skaitymo ir rašymo standartizuotiems testams (teksto suvokimas) 6,8 klasei (NMPP).
 • Testavimas ir pasiruošimas 8 kl. lietuvių kalbos stojamajam testui į gimnazijos I klasę (stojamieji į Vilniaus licėjų, Mykolo Biržiškos gimnaziją, Žirmūnų gimnaziją, Vilniaus/Kauno Jėzuitų gimnaziją, VGTU inžinerijos licėjų, LSMU gimnaziją ir kt.)
 • Mintino mokymosi ("kalimo") principo atsisakymas ir suvokimo ugdymas.
 • Pagalba moksleiviams ir patarimai, kaip efektyviai atlikti namų darbus, pakartojant mokykloje dėstomas pamokas.
 • Kryptingas pasiruošimas kontroliniams ir savarankiškiems darbams bei įvairiems mokyklų atsiskaitymams kartu su asmeniniu mokytoju.
 • Mokymosi spragų pašalinimas, dėmesys ankstesnių klasių temų įtvirtinimui.
 • Pagalba pasivejant mokyklos kursą dėl ligos ar kitų priežasčių praleidus pamokas.
 • Motyvacijos mokytis skatinimas ir pagalba atrasti dominančią mokslo sritį.
 • Pamokos ir konsultacijos gabiems gimnazistams, olimpiadininkams. kurie ruošiasi miesto, regiono, respublikinėms ir tarptautinėms olimpiadoms ir konkursams.
 • Pasiruošimas lietuvių kalbos ir literatūros PUPP egzaminui.
 • Kryptingas pasiruošimas lietuvių kalbos ir literatūros VBE egzaminui. Individualiai sudarome planą ir siekiantiems išlaikyti egzaminą, ir norintiems gauti 100-uką. Visus supažindiname su rašinių rašymo strategijomis, vertinimo normomis ir būdais surinkti daugiausiai taškų.
 • Pagalba pasiruošti viešąją kalbą (10 ir 12 klasės kalbėjimo potemės pasirinkimas, pagalba ruošiant kalbėjimo planą, patarimai, kaip pasiruošti įskaitai).
 • Ugdomas gebėjimas susikaupti esant stresą keliančioms aplinkybėms.
 • Konsultavimas renkantis mokomuosius dalykus 11-ai klasei.
 • Konsultavimas stojant į užsienio universitetus.
 • Pagalba akademinio rašymo klausimais.
 • Gramatikos, rašybos ir skyrybos įgūdžių tobulinimas.
 • Konsultacijos dėl rašto darbų struktūros, stiliaus.
 • Pagalba rengiantis viešajam kalbėjimui, gynimams
 • Alfa klasės mokytojai vadovaujasi aukščiausiais kokybės ir akademinio sąžiningumo standartais, todėl kalbėjimų, rašto darbų už moksleivius nerašome ir jų neparduodame.

Rekomendacija:

1–2 pamokos per savaitę po 1 ak.val.

Rekomendacija:

1 pamoka po 2 ak.val. (jei mokinys sutelkia dėmesį) arba 2 pamokos po 1 ak.val.

Rekomendacija:

1–2 pamokos per savaitę po 2 ak.val.

Rekomendacija:

1–2 pamokos per savaitę po 2 ak.val.
Lietuvių kalbos mokytoja Kristina:
„Norėdama padėti mokiniams nepasimesti ir neprarasti motyvacijos mokytis lietuvių kalbos dėl taisyklių gausos, stengiuosi jiems duoti kuo daugiau pavyzdžių, kai ne vietoje padėtas kablelis ar ne ten parašyta nosinė raidė pakeičia sakinio prasmę iki komiškos ar net absurdiškos. Tokiu būdu mokiniai su šypsena prisimena mano, kad ir patį kvailiausią pavyzdį, rašydami atsiskaitymus ar dirbdami savarankiškai. Dirbdama su vyresniaisiais gimnazistais, besiruošiantiems VBE rašiniui, siekiu suprasti kiekvieno individualų ryšį su literatūra ir rasti tinkamiausią prieigą konkrečiam mokiniui, padėti įveikti egzamino baimę. Jei matau, kad mokiniui konkreti literatūra ar rašytojas nėra artimi, visuomet bandau parodyti, kad mokinys neprivalo išmokti absoliučiai visų programinių kūrinių ir turėti prigimtinį talentą rašyti, kad jam pavyktų sėkmingai išlaikyti egzaminą.”