MATEMATIKOS KOREPETITORIUS

MATEMATIKOS KOREPETITORIUS

Alfa klasės matematikos užsiėmimuose vienas iš pagrindinių prioritetų yra žinių pritaikomumas. Tikime, jog matematiką suprasti gali kiekvienas moksleivis, jei korepetitorius medžiagą pateiks jam suprantama kalba, per mokiniui artimus palyginimus, gyvenimiškus pavyzdžius. Net jei moksleiviui matematika kelia nerimą ar stresą – mokytojai padeda pakeisti požiūrį ir pamilti šią discipliną. Į kiekvieną pamokoje sprendžiamą uždavinį žvelgiame kaip į iššūkį, kurį įveikęs mokinys nuo mažesnių tikslų pereina prie didelių. Mokiniai skatinami ir mokomi lavinti loginio ir analitinio mąstymo gebėjimus, kurie gali būti pritaikomi ne tik konkrečiai problemai spręsti, tačiau ir realiame gyvenime. Pamokose matematikos korepetitoriai ugdo moksleivių atmintį, kartu siekia išmokyti juos būti savarankiškiems ir patiems ieškoti įvairių uždavinių sprendimo būdų.

Nuotolines matematikos pamokas mokytojai veda naudodamiesi kuria nors iš video skambučių platformų (Skype, Zoom, Teams, Meets ir t.t.). Rekomenduojame pamokų metu naudotis vaizdo kamera, kad būtų lengviau bendrauti ir palaikyti kuo artimesnį kontaktą. Mokytojas teoriją aiškina naudodamasis lenta, jei virtualią pamoką veda iš Alfa klasės patalpų, o jei dirba iš namų – naudoja virtualią lentą. Moksleivis užduotis taip pat gali spręsti virtualiame užduočių lape ar kitu būdu, kuris patogiausias jam. Matematikos korepetitorius pirmųjų online pamokų metu moksleiviui pristato įvairias interaktyvias priemones ir kartu su mokiniu jas išbando bei aptaria, kurią naudos tolimesnių pamokų metu.

Taip, Alfa klasėje dirbantys matematikos korepetitoriai yra sukaupę reikšmingos patirties dirbdami su 0-12 klasių moksleiviais ir yra paruošę šimtus jų įvairiems testams ir atsiskaitymams. Korepetitoriai ne tik išmano, kas sudaro matematikos dalyko programą, bet ir vertinimo kriterijus. Moksleiviams Alfa klasės mokytojai gali duoti praktinių patarimų, kurie padės teste surinkti daugiau taškų, sutaupyti laiko, tinkamai suformuluoti atsakymus ir sprendimus.

Alfa klasėje nėra konkretaus nustatyto laikotarpio, kuriam mokinys įsipareigoja lankyti pamokas. Geriau nuspręsti, kuriam laikui reikalingas matematikos korepetitorius, padeda pirmosios pamokos metu atliekamas žinių įvertinimas. Po jo mokytojas kartu su mokiniu ir/ar jo tėveliais gali apsitarti dėl pamokų lankymo trukmės. Į Alfa klasę galima kreiptis tiek vienkartinei konsultacijai, tiek likus mėnesiui iki atsiskaitymo arba visiems mokslo metams.

Matematikos korepetitorius Vilniuje ir Kaune

Moksleiviai gali rinktis individualias, porines arba grupines pamokas Vilniuje ir Kaune:

Individuali pamoka

Porinė pamoka

Mini grupelės pamoka

VBE grupės pamoka

Korepetitoriai taip pat dirba ir internetu, todėl pamokose gali dalyvauti moksleiviai iš visos Lietuvos ir užsienio! Esant poreikiui, korepetitorius taip pat gali atvykti ir į namus!

nuotolines pamokos
pamokos namuose
 • Pasiruošimas į pirmą klasę (priėmimas į mokyklas, stojamieji) . Dirbame remdamiesi ŠMSM patvirtintomis bendrojo ugdymo programomis bei konkrečių mokyklų keliamais reikalavimais.
 • Kartu su priešmokyklinukais mokomės pažinti skaičius, matavimo vienetus, laikrodį, kalendorių.
 • Pagalba atliekant namų darbus, paruošti projektus, pagilinant mokykloje einamas pamokų temas.
 • Lavinamas pradinukų gebėjimas įsiskaityti į sąlygą, suprasti veiksmų eigą ir reikšmę, gebėjimas išspręsti uždavinius keliais skirtingais būdais.
 • Pasiruošimas Lietuvoje ir užsienyje vykstančioms matematikos olimpiadoms ir konkursams gabiems pradinukams.
 • Pasiruošimas 2, 4 klasių matematikos standartizuotiems testams (NMPP).
 • Ugdomas pradinukų loginis mąstymas nuolat susiejant matematikos savybes su gamtoje ar kasdienybėje pastebimais procesais.
 • 4 klasių moksleivių ruošimas matematikos testams, stojant į 5 klasę (stojamieji į Vilniaus/Kauno Jėzuitų gimnaziją, VGTU inžinerijos licėjų, LSMU gimnaziją ir kt.)
 • Pagalba pasivejant mokykloje neišklausytas temas arba užpildant spragas dėl ligos ar nedalyvavimo pamokose.
 • Pamokos negimtakalbiams (rusų kalba, lenkų kalba ir kt.)
 • Siekiame sudominti mokomuoju dalyku ir motyvuoti mokytis.
 • Pagalba ruošiant namų darbų užduotis, užtvirtinant mokykloje einamų temų pamokas.
 • Pasiruošimas kontroliniams ir savarankiškiems darbams, kito tipo atsiskaitymams mokykloje.
 • Turimų spragų įvertinimas ir pašalinimas, padedant suprasti neįsisąmonintas temas iš ankstesnių klasių.
 • Dėl ligos ar kitų priežasčių praleistų pamokų įtvirtinimas ir spragų užpildymas.
 • Akademinės motyvacijos skatinimas.
 • Pasirengimas Lietuvoje ir užsienyje vykstančioms 5-8 kl. matematikos olimpiadoms ir konkursams.
 • Pasiruošimas 6,8 klasių matematikos standartizuotiems testams (NMPP).
 • Pasiruošimas 8 kl. matematikos stojamiesiems į gimnazijos I klasę (stojamieji į Vilniaus licėjų, Mykolo Biržiškos gimnaziją, Žirmūnų gimnaziją, Vilniaus/Kauno Jėzuitų gimnaziją, VGTU inžinerijos licėjų, LSMU gimnaziją ir kt.)
 • Pamokos vedamos ir negimtakalbiams (rusų kalba, lenkų kalba ir kt.)
 • Pagalba atliekant namų darbus, išsamiai aptariant mokykloje dėstomas temas.
 • Ruošimasis kontroliniams darbams, kitiems savarankiškiems mokyklų atsiskaitymams.
 • Mokinio spragų atpažinimas ir jų tikslingas pašalinimas, pakartojant ankstesnėse klasėse neįtvirtinas temas.
 • Pagalba pasivyti mokykloje dėl ligos ar kitų priežasčių praleistas temas.
 • Sudominimas mokomuoju dalyku ir motyvacijos ugdymas.
 • Pamokos gabiems gimnazistams, jų ruošimas Lietuvos ir užsienio olimpiadoms ir konkursams.
 • Kryptingai ruošiame mokinius matematikos PUPP egzaminui.
 • Pasiruošimas matematikos VBE egzaminui abiturientams ir eksternams. Priimame tiek siekiančius išlaikyti egzaminą, tiek norinčius gauti 100-uką.
 • Ugdomi laiko planavimo ir streso valdymo įgūdžiai, imituojant egzamino aplinką.
 • Konsultavimas dėl mokomųjų dalykų pasirinkimo 11-ai klasei.
 • Konsultavimas stojimo proceso į užsienio universitetus klausimais.
 • Matematikos dėsnių pritaikomumo ateityje, inžinerinėse, kompiuterių mokslo ir kt. srityse akcentavimas.
 • Pamokos galimos ir užsienio kalbomis (rusų kalba, lenkų kalba ir kt.)
 • Galime padėti visų kursų bakalaurams sėkmingai pasiruošti egzaminų sesijai su šiais dalykais:
 • Matematinė analizė (diferencijavimas, antrojo laipsnio išvestinių skaičiavimas, integravimas, ribų skaičiavimas).
 • Diskrečioji matematika ir algebra (matricos, tekstiniai uždaviniai).
 • Matematinis programavimas (optimizavimas).
 • Dėl papildomų temų kviečiame kreiptis individualiai.
 • Alfa klasės mokytojai vadovaujasi aukščiausiais kokybės ir akademinio sąžiningumo standartais, todėl uždavinių nesprendžiame, rašto darbų už studentus nerašome ir jų neparduodame.

Rekomendacija:

1–2 pamokos per savaitę po 1 ak.val.

Rekomendacija:

1 pamoka po 2 ak.val. (jei mokinys sutelkia dėmesį) arba 2 pamokos po 1 ak.val.

Rekomendacija:

1–2 pamokos per savaitę po 2 ak.val.

Rekomendacija:

1–2 pamokos per savaitę po 2 ak.val.
Matematikos mokytojas Šarūnas:
„Labai daug dėmesio skiriu ryšiui su mokiniu užmegzti. Stengiuosi kuo daugiau apie mokinius sužinoti – jų pomėgius, veiklas, nuotykius. Tikiu ir savo veikloje matau, kad sukurtas tvirtas kontaktas stiprina mokinių motyvaciją. Stebiuosi, kaip keičiasi vaikų nusiteikimas, kai jie pamato, kur ateityje galės būti pritaikomos mokykloje įgautos žinios.”