Mokinių DUK apie valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą

Valstybinis lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas yra vienas iš tų, apie kurį abiturientams kyla daugiausia klausimų. Pabandėme išrinkti dažniausiai moksleivių užduodamus klausimus apie šį egzaminą ir į juos trumpai atsakyti:

1. Ar tiesa, kad geriau rinktis literatūrinį rašinį, nes jis įvertinamas aukštesniais balais?

Ne, netiesa. Nei samprotavimo, nei literatūrinis rašinys nėra geresnis vienas už kitą – mokinys gali rinktis bet kurį iš dviejų tipų ir gali būti tikras, jog bus įvertintas vienodai už bet kurį pasirinkimą. Žinoma, literatūrinis ir samprotavimo rašinys vertinami pagal skirtingus kriterijus, tačiau tai nereiškia, jog literatūrinis rašinys automatiškai geriau įvertinamas.

2. Jei noriu remtis privalomu autoriumi, ar privalau rinktis tik tą kūrinį, kurį su mokytoja nagrinėjome klasėje (pvz. Justino Marcinkevičiaus “Mažvydą”)?

Egzamino programoje yra nurodyti privalomi autoriai, o ne konkretūs jų kūriniai. Taigi, jei moksleivis nori remtis Justino Marcinkevičiaus drama, tai neprivalo būti “Mažvydas”, jei mokinys savarankiškai ar su mokytoju išnagrinėjo likusias draminės trilogijos dalis, jis gali remtis bet kuria iš jų. Tas pats galioja ir kitiems autoriams – galima rinktis bet kurį to programinio autoriaus kūrinį, ir mažiau žinomą, jei jis tinka rašinio temai atskleisti.

3. Jei egzamine pasiremsiu vienu iš užduotyje pateiktų rekomenduojamų autorių, ar gausiu daugiau taškų?

Prie egzamino temos pateikti autoriai yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl jei mokinys nuspręs remtis kitais autoriais iš 36 autorių sąrašo, jis tikrai nebus vertinamas griežčiau. Priešingai – mokinys galės parodyti savo savarankiškumą ir kūrybiškumą.

4. Ar kas nors patikrins informaciją, jei rašinyje pasiremsiu savo autoriteto citata, mėgstamo filmo ar spektaklio epizodu?

Mokiniai dažnai baiminasi remtis argumentais ne iš programinio literatūros kūrinio, nes nėra tikri, ar vertintojai susipažinę su platesniais kultūriniais kontekstais. Iš tiesų baimintis nėra ko, vertintojai yra patyrę ir pasirengę vertinti įvairų kultūrinį kontekstą. Faktai taip pat yra kruopščiai tikrinami, todėl pasiremti netikra informacija moksleiviams nepavyks.

5. Ar egzamine privalau cituoti?

Jei mokinys geba tinkamai pacituoti analizuojamą kūrinį – tai privalumas, tačiau jei mokinys nėra tikras dėl citatos, neprisimena jos tiksliai (ypač, jei jos sudėtinga skyryba), ją gali pasitikrinti prie kompiuterio arba tiesiog perfrazuoti savais žodžiais. Taigi egzamine cituoti nėra privaloma.