Paslaugos

Individualios pamokos

Individualių pamokų metu garantuojame nenutrūkstamą mokytojo dėmesį vieninteliam pamokoje dalyvaujančiam mokiniui. Užsiėmimų tikslas, kiekvienos pamokos planas bei darbo metodika tiesiogiai priderinama prie mokinio asmeninių ypatybių bei pageidavimų. Kreipiamas tikslingas dėmesys į spragas ir į individualius pamokų lankymo lūkesčius.

Individualius užsiėmimus rekomenduojame, kai:

 • Mokinys turi specifinių ir (ar) gilių spragų;

 • Mokinys turi nestandartinių tikslų;

 • Mokiniui sunkiai sekasi susikaupti darbui grupėje;

 • Mokinys nori jausti nenutrūkstamą mokytojo dėmesį.

 • Matematika

  Lietuvių kalba

  Anglų kalba

  Biologija

  Chemija

  Fizika

  Istorija

  Rusų k.

  Informatika

  Registruokis
  skirtukas tarp paslaugų

  Grupinės pamokos

  Siekdami užtikrinti XXI a. standartus atitinkantį individualizuotą ugdymą, Alfa klasėje formuojame tik nedideles grupeles. Net ir grupinių pamokų metu mokytojo dėmesys paskirstomas visiems asmenims tolygiai, o užsiėmimo eigoje skiriama laiko kiekvieno mokinio klausimams, užduočių aptarimui, spragų pašalinimui. Grupelėse dirba tik panašias mokomojo dalyko žinias turintys mokiniai, taip užtikrinant aukščiausią produktyvumo lygį, o pamokų struktūra suderinama pagal grupelėje esančių mokinių poreikius. Taip pat, Alfa klasės mokytojai primena, kad tam tikrų disciplinų užsiėmimai yra žymiai produktyvesni, kai darbas organizuojamas būtent nedidelėse grupelėse.

  Grupinius užsiėmimus rekomenduojame, kai mokinys ruošiasi:

 • Mokyklos 1 klasei;

 • Stojamiesiems į 5 klasę;

 • Standartizuotiems testams;

 • Stojamiesiems į gimnazijas;

 • Pagrindinio Ugdymo Pasiekimų Patikrinimui (PUPP);

 • Valstybiniams Brandos Egzaminams (VBE);

 • Lietuvių ir anglų kalbų egzaminams.

 • Alfa klasėje vyksta 3 skirtingų tipų grupinės pamokos.

  porinės pamokos

  Porinės pamokos

  Jeigu norėtumėte užsiėmimuose dalyvauti su savo geriausiu draugu, patariame rinktis šį pamokų tipą.

  Grupinės pamokos

  MINI grupelė

  (2-3 mokiniai)

  Grupelės formuojamos, atsižvelgiant į mokinių žinias ir pagrindinį pamokų lankymo tikslą.

  MAXI grupelė

  MAXI grupelė

  (4-5 mokiniai)

  Grupelės formuojamos, atsižvelgiant į mokinių žinias ir pagrindinį pamokų lankymo tikslą.

  Matematika

  Lietuvių kalba

  Anglų kalba

  Biologija

  Chemija

  Fizika

  Istorija

  Rusų k.

  Informatika

  Grupelės nariai turi galimybę rinktis pamokų dažnumą.

  Registruokis
  skirtukas tarp paslaugu

  VBE kursai

  (3-5 asmenys)

  VBE kursų pagrindinis tikslas – pasiruošti konkrečiam Valstybiniam Brandos Egzaminui (VBE). Kursų metu mokytojai išsamiai pristato egzamino programos temas bei struktūrą, detaliai aptaria vertinimo normas. Kiekvieno užsiėmimo metu mokytojai dalinasi patarimais, aptaria egzaminų laikymo niuansus, atsakymų formulavimo ypatumus ir kitus „tips and tricks“. Mokiniams pateikiamas teorinės medžiagos, sudarytos specialiai pagal egzamino matricą, paketas bei analizuojamos tipinės egzamininės užduotys. Siekdami užtikrinti individualizuotą mokslą, mokinius į grupeles paskirstome atsižvelgdami į jų turimas žinias. Taip pat, individualaus, savarankiško darbo metu kilę klausimai yra kruopščiai analizuojami užsiėmimų metu, siekiant nepalikti nė vieno neišsiaiškinto niuanso, o po kiekvieno užsiėmimo mokiniams suteikiamos asmeninės mokytojo rekomendacijos bei grįžtamasis ryšys. Moksleiviai, dalyvavę šiuose kursuose, VBE nesutinka nė vienos netikėtos užduoties ir tvirtu žingsniu keliauja savo tikslo link.
  VBE kursų programoje yra skiriamas didelis dėmesys mokinių psichologiniam pasiruošimui laikyti egzaminą. Užsiėmimų metu diskutuojama apie įvairius streso valdymo būdus, efektyvius laiko planavimo metodus, o siekiant sumažinti subjektyvių faktorių įtaką, organizuojamos bandomosios sesijos.

  VBE kursai lengvai derinami su individualiomis arba grupinėmis pamokomis.

  Matematika

  Lietuvių kalba

  Anglų kalba

  Biologija

  Chemija

  Fizika

  Istorija

  Rusų k.

  Informatika

  Registruokis
  skirtukas tarp kontaktu