Prancūzų kalbos pamokos

prancuzu

Alfa klasėje vyksta prancūzų kalbos pamokos tiek norintiems išmokti išsvajotą kalbą nuo pradmenų, tiek jau pažengusiems vartotojams, norintiems įgyti aukštesnį kalbos lygmenį. Laukiame ir mokyklinio amžiaus vaikų, kuriems prancūzų pirmoji arba antroji užsienio kalba. Užsiėmimų metu mokytojai skatina kuo aktyvesnį bendravimą prancūzų kalba, ragina plėsti žodyną ir įveikti klaidų baimę. Mokiniai supažindinami ir su šnekamosios kalbos subtilybėmis, ir su rašytine, literatūrine kalba. Tam, kad mokytis būtų smagiau ir naudingiau, pamokų temas siejame su mokinio pomėgiais ir kasdieniškomis situacijomis. Mokiniai gali rinktis individualias pamokas arba kartu su draugais lankyti porines arba grupines pamokas. Mažas grupeles formuojame atsižvelgdami į mokinių pageidavimus ir žinių lygį.

 

Siūlome kreiptis į Alfa klasę vienkartinei konsultacijai, kurios metu nustatomas mokinio žinių lygis bei pagrindinės probleminės sritys, ties kuriomis reikėtų darbuotis. Esant poreikiui, lygio nustatymo testą galima atlikti tiesiog namuose, o mokytojo ištaisytas užduotis su atsakymais gauti el. paštu.

Alfa klasėje užsienio kalbų užsiėmimai vyksta ne kursais, kiekvieno mokinio užsiėmimų trukmę deriname individualiai. Mokiniai gali lankyti pamokas tiek laiko, kiek jiems reikia, kad pasiektų savo tikslų! Tam, kad būtų lengviau įvertinti mokinio poreikius ir spragas, įvadinės pamokos metu atliekamas lygio nustatymo testas, o mokytojas konsultuoja apie tai, kokios trukmės ir intensyvumo pamokos reikalingos individualiam žmogui. Pasiekus norimų rezultatų, pamokų galima nebelankyti, tad tai labai lankstu!

Tikrai taip – galima kreiptis į Alfa klasę dėl konsultacijos raštu. Galite mums nusiųsti savo rašinių ar kitų darbų ir mūsų mokytojai juos ištaisys bei pateiks vertinimą. Pagal poreikį galima registruotis į konsultaciją žodžiu, jei norite aptarti rašinius ar kitas užduotis gyvai, gauti papildomų įžvalgų ir rekomendacijų.

Prancūzų kalbos pamokos Vilniuje ir Kaune

Moksleiviai gali rinktis individualias, porines arba grupines pamokas Vilniuje ir Kaune:

Individuali pamoka

Porinė pamoka

Mini grupelės pamoka

VBE grupės pamoka

Korepetitoriai taip pat dirba ir internetu, todėl pamokose gali dalyvauti moksleiviai iš visos Lietuvos ir užsienio! Esant poreikiui, korepetitorius taip pat gali atvykti ir į namus!

nuotolines pamokos
pamokos namuose
 • Prancūzų kalbos pradmenys 6–10 metų vaikams.
 • Pagalba pradinukams paruošti prancūzų kalbos namų darbų užduotis, mokykloje einamų temų įtvirtinimas.
 • Jauniesiems mokinukams suteikiami tvirti gramatikos pagrindai.
 • Ugdomas mokinių taisyklingas tarimas, šnekamosios kalbos įgūdžiai.
 • Praturtinamas aktyviai naudojamas žodynas bei ugdomas pasitikėjimas savo žiniomis.
 • Lavinami pradinių klasių moksleivių savarankiškumo, atsakomybės, dėmesio sutelkimo, laiko planavimo ir kūrybiškumo įgūdžiai.
 • Užsiėmimai, skirti sudominti moksleivius prancūzų kalba ir motyvuoti mokytis.
 • Pamokos, skirtos mokiniams pasivyti mokyklos kursą, jei dėl ligos ar kitų priežasčių praleido užsiėmimus.
 • Prancūzų kalbos pamokos pradinukams, kuriems tai pirmoji užsienio kalba, jų ruošimas Lietuvoje ir užsienyje vykstančioms prancūzų kalbos olimpiadoms, konkursams, debatams.
 • Pagalba mokiniams su namų darbų ruoša, nuodugnus mokykloje dėstomų temų išaiškinimas.
 • Nuoseklus ruošimasis kontroliniams darbams, projektams ir kitiems savarankiškiems atsiskaitymams mokykloje.
 • Gramatikos žinių įtvirtinimas.
 • Mokinių taisyklingo tarimo, šnekamosios kalbos gebėjimų ugdymas.
 • Moksleivių žodyno plėtimas, pasitikėjimo savo žiniomis ugdymas.
 • Turimų mokymosi spragų atpažinimas ir jų pašalinimas, ankstesnių klasių keblesnių temų pakartojimas.
 • Pagalba mokiniams pasivyti mokyklos kursą ilgesnį laiką praleidus pamokas dėl ligos bei kitų priežasčių.
 • Užsiėmimai, skirti moksleivius sudominti prancūzų kalba ir kultūra bei motyvuoti mokytis.
 • Pamokos pažengusiems mokiniams, jų ruošimas Lietuvoje ir užsienyje vykstančioms prancūzų kalbos olimpiadoms, konkursams, debatams.
 • Mokinių testavimas ir jų rengimas 8 kl. prancūzų kalbos stojamajam egzaminui į gimnazijų I klasę (stojamieji į Mykolo Biržiškos gimnaziją, Žirmūnų gimnaziją, Vilniaus/Kauno Jėzuitų gimnaziją, VGTU inžinerijos licėjų, LSMU gimnaziją ir kt.)
 • Mokymosi mintinai (“kalimo”) principo keitimas suvokimo ugdymu.
 • Pagalba mokiniams atliekant namų darbus, išsamus mokykloje einamų temų išaiškinimas.
 • Nuoseklus mokinių ruošimas kontroliniams ir savarankiškiems darbams, įvairiems mokyklų atsiskaitymams.
 • Gramatikos žinių pagilinimas.
 • Moksleivių taisyklingo tarimo, šnekamosios kalbos įgūdžių stiprinimas.
 • Moksleivių aktyvaus žodyno praturtinimas ir pasitikėjimo savo žiniomis stiprinimas.
 • Mokinių spragų atpažinimas ir jų užpildymas, pagalba įtvirtinti keblesnes ankstesnių klasių temas.
 • Pagalba mokiniams pasivyti dėl ligos ar kitų priežasčių mokykloje praleistas temas.
 • Užsiėmimai, skirti sudominti prancūzų kalba ir motyvuoti jos mokytis.
 • Užsiėmimai pažengusiems gimnazistams, jų rengimas Lietuvoje ir užsienyje vykstantiems prancūzų kalbos konkursams, olimpiadoms, debatams.
 • Nuoseklus abiturientų ir eksternų rengimas prancūzų kalbos VBE egzaminui.
 • Mokinių ruošimas tarptautiniam DELF bei DALF egzaminui.
 • Ugdomas gebėjimas susitelkti stresą keliančiomis aplinkybėmis.
 • Konsultacijos gimnazistams dėl mokomųjų dalykų pasirinkimo 11-ai klasei (A/B lygiai).
 • Akademinės konsultacijos stojantiems į užsienio universitetus.
 • Prancūzų kalbos pamokos pradedantiesiems (A1-A2 lygiai).
 • Prancūzų kalbos pamokos pažengusiems (B1-B2 lygiai).
 • Moksleivių žinių lygio nustatymas.
 • Pagalba pasiruošti laikyti ar perlaikyti VBE ir tarptautinius DELF bei DALF kalbos testus.
 • Šnekamosios prancūzų kalbos ugdymas.
 • Teminės prancūzų kalbos pamokos, kuriose gilinamasi į konkrečios srities terminiją (profesinė prancūzų kalba).
 • Pamokos žmonėms, siejantiems ateitį su diplomatine karjera ES institucijose (JTO, EP).

Rekomendacija:

1 pamoka per savaitę po 1 ak.val.

Rekomendacija:

1 dalyko pamoka po 2 ak.val. (jei mokinys sutelkia dėmesį) arba 2 pamokos po 1 ak.val.

Rekomendacija:

1–2 pamokos per savaitę po 2 ak.val.

Rekomendacija:

1–2 pamokos per savaitę po 2 ak.val.
Prancūzų kalbos mokytoja Aušrinė:
Prancūzų kalba neretai kelia sunkumų mokiniams ne vien tarimo, kuriam perprasti reikia nemažai praktikos, prasme, bet ir pačia kalbos sistema, gerokai besiskiriančia nuo lietuvių kalbos. Būtent į tai ir atsižvelgiu savo pamokose: stengiuosi ne tik padėti mokiniams išmokti vieną ar kitą gramatikos taisyklę, bet ir įgyti platesnį suvokimą apie prancūzų kalbos sistemą ir jos vartojimą realiame gyvenime, suteikdama mokiniams daugiau „nevadovėlinio“ konteksto (papasakodama apie pasakymus ir jų vartojimo ypatybes, prancūzų kultūrą ir charakterį, nurodydama skirtumus konkrečiais atvejais tarp prancūzų ir kitų kalbų ir pan.). Dažnai tokios nuorodos ne tik pralinksmina mokinius, bet ir padeda suprasti, kodėl taisyklė yra būtent tokia ir kodėl ją verta išmokti.