Psichologo konsultacijos

Mums svarbu, kad Alfa klasės mokiniai sulauktų tinkamos emocinės paramos, o tėveliai turėtų galimybę su specialistais pasikonsultuoti įvairiais vaikų raidos klausimais. Kvalifikuoti psichologai identifikuos ir padės koreguoti elgesio ir emocijų bei tarpasmeninių santykių problemas, įvertins vaikų stiprybes ir sunkumus. Psichologai taip pat galės padėti vaikams išreikšti užslėptus jausmus, mokys juos reikšti tinkamais būdais, sieks ugdyti pasitikėjimą savimi ir kitais.

Konsultacijos vyksta konfidencialiai ir informacija nėra perduodama jokiems registrams ar trečiosioms šalims.

PSICHOLOGINIS ĮVERTINIMAS

Tai tikslingas vaiko psichologinio funkcionavimo ypatumų (asmenybės, elgesio ir emocijų, dėmesio, mąstymo, atminties ir pan.) ištyrimas, paremtas psichodiagnostikos metodais. Atliekamas vaiko psichologinių galių ir sunkumų, psichikos sutrikimų simptomų ir požymių, sveikatos būklę veikiančių veiksnių nustatymas ir psichologinės išvados su rekomendacijomis, kaip spręsti vaiko psichologines problemas arba palengvinti psichikos sutrikimus, pateikimas. Įvertinimui atlikti paprastai reikalingos kelios konsultacijos, priklausomai nuo individualių vaiko ypatybių ir keliamų tikslų.

PSICHOLOGINIS KONSULTAVIMAS

Į asmens ar į šeimos problemą/tikslą orientuota pagalba, kurios metu taikomos savitos psichoterapijos ir psichologinio konsultavimo technikos.

Dėl Alfa klasės psichologinių konsultacijų galima kreiptis susidūrus su šiais ir kitais sunkumais:

  • Jeigu stipriai suprastėjo mokymosi rezultatai;
  • Atsirado įtampa bendraujant su tėvais ar bendraamžiais, susidūrus su patyčiomis;
  • Juntamas nerimas, įtampa ar baimė;
  • Jeigu jaučiatės neįprastai prislėgti;
  • Trūksta motyvacijos įprastoms, anksčiau motyvavusioms, veikloms;
  • Jeigu kyla agresyvumas ar pyktis;
  • Kankina prastas miegas.

Psichologo darbo pobūdis

Psichologas - tai asmuo, įgijęs psichologijos išsilavinimą universitete. Jis (ji) teikia vienkartines arba tęstinio pobūdžio psichologines konsultacijas ir yra orientuotas į tarpusavyje aptartų tikslų pasiekimą. Atsižvelgiant į vaiko amžių ir individualius ypatumus parenkamos skirtingos terapinės priemonės.


Taip pat pasitelkdamas įvairius įvertinimo metodus psichologas gali ištirti elgesio ir emocijų ypatumus, intelektinius gebėjimus, dėmesį, atmintį, mąstymą, raidos ypatumus bei atpažinti psichikos sutrikimų debiutą, mokymosi sunkumus, raidos sutrikimus ir, esant poreikiui, nukreipti kompetentingai kompleksinei pagalbai.


Psichologas nedirba esant ūmioms psichikos būsenoms (sutrikęs mąstymas, kliedesiai, haliucinacijos), esant labai žemiems intelektiniams gebėjimams (esant mąstymo ir kalbos raidos sutrikimams, dėl kurių neįmanomas prasmingas kontaktas). Siekiant diagnozuoti psichikos sutrikimą ar esant medikamentinio gydymo poreikiui, specialiųjų poreikių nustatymui ar siuntimui kitų specialistų pagalbai gauti, reikalinga gydytojo psichiatro konsultacija.