Psichologo konsultacijos

Mums svarbu, kad Alfa klasės mokiniai sulauktų tinkamos emocinės paramos, o tėveliai turėtų galimybę su specialistais pasikonsultuoti įvairiais vaikų raidos klausimais. Kvalifikuotas vaikų, paauglių ir tėvų psichologas identifikuos ir padės koreguoti elgesio ir emocijų bei tarpasmeninių santykių problemas, įvertins vaikų stiprybes ir sunkumus. Psichologo konsultacijos taip pat padės vaikams išreikšti užslėptus jausmus ir tai daryti tinkamais būdais, ugdys pasitikėjimą savimi ir kitais. Mokiniams, jaučiantiems nerimą mokykloje ar atsiskaitymų baimę, privatus psichologas gali padėti pažinti savo emocijas ir susitvarkyti su neigiamais jausmais. Konsultacijos auklėjimo klausimais gali būti organizuojamos ir tėvams ar globėjams. Pagal asmeninius poreikius psichologo konsultacijos gali vykti ir internetu.

 

Alfa klasės vaikų ir paauglių psichologas dirba kabinete Vilniuje. Šiuo metu gyvos psichologo konsultacijos vyksta tik Vilniuje, tačiau kituose miestuose gyvenantiems klientams siūlome virtualias konsultacijas.

Alfa klasėje dirbantys psichologai yra įgiję Vaiko ir edukacinės psichologijos magistro laipsnius ir specializuojasi būtent šioje srityje.

Vienos konsultacijos kaina – 30 eurų.

Alfa klasėje psichologai teikia tikslingą pagalbą vaikams ir paaugliams ir specializuojasi edukacinės psichologijos srityje, tad įprastai suaugusiųjų nekonsultuoja. Išimtis taikoma tėvams ir globėjams, kuriems reikalinga konsultacija dėl bendravimo su paaugliais ir vaikais.

Rekomenduojame atvykti į gyvą konsultaciją, tačiau nesant galimybės, psichologo konsultacija gali vykti ir internetu. Vis dėlto, itin svarbus artimas kontaktas tarp psichologo ir kliento, skambutis be vaizdo apsunkina darbą, tad telefonu įprastai nekonsultuojame.

Konsultacijos vyksta konfidencialiai ir informacija nėra perduodama jokiems registrams ar trečiosioms šalims.

PSICHOLOGINIS ĮVERTINIMAS

Pirmosios konsultacijos su vaiku (arba tėveliais / globėjais) metu psichologas susipažįsta su vaiku ar jo šeima bei jiems kylančiais sunkumais. Užmezgamas ryšys su klientu ir apsitariama dėl būsimų konsultacijų tikslų ir lūkesčių. Kreipiamas tikslingas dėmesys vaiko psichologinio funkcionavimo ypatumams (asmenybės, elgesio ir emocijų, dėmesio, mąstymo, atminties ir pan.) ištirti. Psichologas po susitikimo (arba kelių) pateikia savo išvadas su rekomendacijomis, kaip spręsti vaiko psichologines problemas arba palengvinti psichikos sutrikimus.

PSICHOLOGINIS KONSULTAVIMAS

Į asmens ar į šeimos problemą/tikslą orientuota pagalba, kurios metu taikomos savitos psichologinio konsultavimo technikos.

Dėl Alfa klasės psichologinių konsultacijų galima kreiptis susidūrus su šiais ir kitais sunkumais:

  • Jeigu stipriai suprastėjo mokymosi rezultatai;
  • Atsirado įtampa bendraujant su tėvais ar bendraamžiais, mezgant tarpasmeninius santykius;
  • Susidūrus su patyčiomis;
  • Jei reikia pagalbos prisitaikyti prie pasikeitusių aplinkybių/aplinkos sąlygų (pvz. pakeitus mokyklą ar gyvenamąją vietą);
  • Juntamas nerimas, įtampa ar baimė (pvz. dėl artėjančių egzaminų, atsiskaitymų);
  • Jeigu jaučiatės neįprastai prislėgti;
  • Trūksta motyvacijos įprastoms, anksčiau motyvavusioms, veikloms;
  • Jeigu kyla agresyvumas ar pyktis;
  • Kankina prastas miegas;
  • Jeigu kyla klausimas, kaip pažinti emocijas ir suprasti savo bei aplinkinių jausmus.

Psichologo darbo pobūdis

Psichologas - tai asmuo, įgijęs psichologijos išsilavinimą universitete. Jis (ji) teikia vienkartines arba tęstinio pobūdžio psichologines konsultacijas ir yra orientuotas į tarpusavyje aptartų tikslų pasiekimą. Atsižvelgiant į vaiko amžių ir individualius ypatumus parenkamos skirtingos terapinės priemonės.


Pasitelkdamas įvairius įvertinimo metodus, psichologas taip pat gali ištirti elgesio ir emocijų ypatumus, intelektinius gebėjimus, dėmesį, atmintį, mąstymą, raidos ypatumus bei atpažinti psichikos sutrikimų debiutą, mokymosi sunkumus, raidos sutrikimus ir, esant poreikiui, nurodyti, kur kreiptis dėl kompetentingos kompleksinės pagalbos (vertinimo).


Psichologas nedirba esant ūmioms psichikos būsenoms (sutrikęs mąstymas, kliedesiai, haliucinacijos), esant labai žemiems intelektiniams gebėjimams (esant mąstymo ir kalbos raidos sutrikimams, dėl kurių neįmanomas prasmingas kontaktas). Siekiant diagnozuoti psichikos sutrikimą ar esant medikamentinio gydymo poreikiui, specialiųjų poreikių nustatymui ar siuntimui kitų specialistų pagalbai gauti, reikalinga gydytojo psichiatro konsultacija.