RUSŲ KALBOS MOKYTOJAS

RUSŲ KALBOS MOKYTOJAS

Alfa klasės rusų kalbos pamokose siekiame lavinti mokinių šnekamosios kalbos gebėjimus, kurie gali būti tikslingai pritaikomi kasdienėse situacijose. Stipriname mokinių pasitikėjimą savo žiniomis ir skatiname kuo aktyvesnį bendravimą rusų kalba. Atsižvelgdami į individualius mokinio poreikius, gilinamės ir į specifinę terminiją bei specialybės kalbą.

vasara divider 0-4 klasės
 • Padedame atlikti namų darbus, nuodugniai išaiškindami mokykloje dėstomas temas.
 • Statome tvirtus gramatikos pagrindus.
 • Laviname mokinių tartį, šnekamosios kalbos gebėjimus.
 • Plečiame aktyviai naudojamą žodyną ir stipriname pasitikėjimą savo žiniomis.
 • Laviname pradinukų atsakomybės jausmą, dėmesio sutelkimo, laiko planavimo ir kūrybiškumo įgūdžius.
 • Siekiame sudominti mokomuoju dalyku ir motyvuoti mokytis.
 • Padedame pasivyti dėl ligos ar kitų priežasčių mokykloje neišklausytas arba neįsisąmonintas temas.
 • Pamokos itin gabiems pradinukams, kurie ruošiasi Lietuvoje ir užsienyje vykstančioms olimpiadoms ir konkursams.

Rekomendacija:

1-2 pamokos per savaitę po 1 ak.val.
vasara divider 0-4 klasės
 • Padedame atlikti namų darbus, nuogudniai išaiškindami mokykloje dėstomas temas.
 • Padedame pasiruošti kontroliniams ir savarankiškiems darbams, kitiems mokyklų atsiskaitymams.
 • Pašaliname turimas spragas, padedame suprasti ankstesnėse klasėse neįsisąmonintas temas.
 • Padedame pasivyti dėl ligos ar kitų priežasčių mokykloje neišklausytas arba neįsisąmonintas temas.
 • Siekiame sudominti mokomuoju dalyku ir motyvuoti mokytis.
 • Pamokos itin gabiems mokiniams, kurie ruošiasi Lietuvoje ir užsienyje vykstančioms olimpiadoms ir konkursams.
 • Mintino mokymosi (“kalimo”) principą keičiame suvokimo ugdymu.

Rekomendacija:

1 pamoka po 2 ak.val. (jei mokinys sutelkia dėmesį) arba 2 pamokos po 1 ak.val. per savaitę
vasara divider 0-4 klasės
 • Padedame atlikti namų darbus, nuodugniai išaiškindami mokykloje dėstomas temas.
 • Padedame pasiruošti kontroliniams ir savarankiškiems darbams, kitiems mokyklų atsiskaitymams.
 • Pašaliname turimas spragas, padedame suprasti ankstesnėse klasėse neįsisąmonintas temas.
 • Padedame pasivyti dėl ligos ar kitų priežasčių mokykloje neišklausytas arba neįsisąmonintas temas.
 • Siekiame sudominti mokomuoju dalyku ir motyvuoti mokytis.
 • Pamokos itin gabiems mokiniams, kurie ruošiasi Lietuvoje ir užsienyje vykstančioms olimpiadoms ir konkursams.
 • Kryptingai ruošiame mokinius VBE egzaminui. Priimame tiek siekiančius išlaikyti egzaminą, tiek norinčius gauti 100-uką. Visus supažindiname su rašinių rašymo strategijomis ir būdais surinkti daugiausiai taškų.
 • Ugdomas gebėjimas susikaupti esant stresą keliančioms aplinkybėms.
 • Konsultavimas renkantis mokomuosius dalykus 11-ai klasei.

Rekomendacija:

1-2 pamokos po 2 ak.val. per savaitę
97 %

Kokybe patenkintų mokinių

Mokiniai, pasiruošę stojamiesiems į gimnazijas, PUPP ir VBE

512

Pažymius pasigerinusių ir tikslus pasiekusių mokinių

96 %

Dėl rekomendacijų pamokas pradėjusių lankyti mokinių skaičius

313
Rusų kalbos mokytoja Margarita:
“Rusų kalbos pamokas Alfa klasėje asmeniškai pritaikau pagal kiekvieno mokinio poreikius. Pamokos yra skirstomos į 3 dalis, kad kaskart būtų tobulinamas kalbėjimas, klausymas bei rašymas. Jei pasitaiko sudėtingesnė tema, jai skiriame daugiau laiko ir pasigiliname į smulkmenas. Pamokų teoriją ir užduotis mėgstu pateikti skaidrėse, o mokiniams duodu atspausdintas taisykles ir konspektus. Pamokos eigą dažnai paįvairiname žaidimais, užduočių atlikimu lentoje bei kitokiomis smagiomis veiklomis. Bendromis jėgomis siekiame ne tik išmokyti rusų kalbos, bet ir supažindinti su šios šalies kultūra, literatūra ir kitomis subtilybėmis!”