Rusų kalbos pamokos

rusu

Alfa klasės rusų kalbos pamokos skirtos lavinti mokinių šnekamosios kalbos gebėjimus, kurie gali būti tikslingai pritaikomi kasdienėse situacijose. Mokinių patogumui kursai gali vykti tiek internetu, tiek gyvai. Pamokų metu stipriname mokinių pasitikėjimą savo žiniomis ir skatiname kuo aktyvesnį bendravimą rusų kalba. Atsižvelgdami į individualius mokinių poreikius, gilinamės ir į specifinę terminiją ir specialybės kalbą. Dėmesį skiriame ne tik taisyklėms ir teorijos išmanymui, bet ir rusų kultūrai pažinti. Mokinius raginame domėtis papročiais, aktualijomis, literatūra rusų kalba ir atrasti įvairių kūrybiškų būdų vartoti kalbą kasdien, neapsiribojant tik pamokos laiku. Mokinių motyvaciją skatiname užsiėmimų temas ir žodyną siedami su mokinių hobiais ir interesais.

 

Pamokų tikslus ir planą rusų kalbos mokytojas aptaria su mokiniu, taip pat atlieka jo žinių įvertinimą. Jei gramatikos, skaitymo, klausymo žinio pakankamos ir nėra pagrindinis mokinio tikslas, suderinus tai su mokytoju, galima didžiąją dalį pamokų skirti šnekamajai kalbai lavinti.

Load More

Alfa klasėje neturime vieno vadovėlio, kuriuo remiamės, mokymo priemonę parenkame pagal mokinio poreikius. Dažnai tenka dirbti su tuo vadovėliu, kurį mokiniui suteikia mokykla, kartais mokytojai parenka savo nuožiūra, jei reikia sudėtingesnės ar lengvesnės medžiagos, arba užduotis adaptuoja iš kitų šaltinių.

Load More

Rusų kalbos pamokos Vilniuje ir Kaune

Moksleiviai gali rinktis individualias, porines arba grupines pamokas Vilniuje ir Kaune:

Individuali pamoka

Porinė pamoka

Mini grupelės pamoka

VBE grupės pamoka

Korepetitoriai taip pat dirba ir internetu, todėl pamokose gali dalyvauti moksleiviai iš visos Lietuvos ir užsienio! Esant poreikiui, korepetitorius taip pat gali atvykti ir į namus!

nuotolines pamokos
pamokos namuose
 • Rusų kalbos pagrindai 6–10 metų vaikams.
 • Pagalba pradinukams atlikti rusų kalbos namų darbus, išsiaiškinti mokykloje dėstomas temas.
 • Pradinukams suteikiami tvirti gramatikos pradmenys.
 • Lavinama taisyklinga mokinių tartis, šnekamosios kalbos gebėjimai.
 • Plečiamas aktyviai naudojamas žodynas ir stiprinamas pasitikėjimas savimi.
 • Lavinami pradinukų savarankiškumo, atsakingumo, dėmesio sutelkimo, laiko planavimo ir kūrybiškumo gebėjimai.
 • Vedami užsiėmimai, skirti sudominti mokinius rusų kalba bei kultūra ir motyvuoti mokytis.
 • Pagalba pasivyti dėl ligos ar kitų priežasčių neišklausytas ar neįtvirtintas temas.
 • Rusų kalbos užsiėmimai pirmakalbiams pradinukams, jų ruošimas Lietuvos ir užsienio rusų kalbos olimpiadoms, konkursams, debatams.
 • Pagalba moksleiviams ruošti namų darbus, nuodugnus mokykloje einamų temų paaiškinimas.
 • Nuoseklus moksleivių ruošimas kontroliniams darbams ir kitiems savarankiškiems atsiskaitymams mokykloje.
 • Gramatikos žinių įtvirtinimas.
 • Mokinių taisyklingos tarties, kasdienės šnekamosios kalbos gebėjimų ugdymas.
 • Moksleivių žodyno praturtinimas, pasitikėjimo savo žiniomis ugdymas.
 • Mokymosi spragų atpažinimas ir jų pašalinimas, probleminių temų kartojimas ir įtvirtinimas.
 • Pagalba mokiniams pasivyti mokyklos kursą, dėl ligos ar kitų priežasčių praleidus pamokas.
 • Užsiėmimai moksleiviams, skirti sudominti rusų kalba, kultūra ir motyvuoti mokytis.
 • Pamokos itin gabiems mokiniams, jų ruošimas Lietuvos ir pasaulio rusų kalbos olimpiadoms, konkursams, debatams.
 • Mokymosi mintinai (“kalimo”) principo keitimas suvokimo ugdymu.
 • Pagalba mokiniams paruošti namų darbus, išsamiai paaiškinant mokykloje dėstomas temas.
 • Pasirengimas kontroliniams ir savarankiškiems darbams, kitiems mokyklų atsiskaitymams.
 • Gramatikos žinių pagilinimas.
 • Taisyklingos žodžių tarties, moksleivių šnekamosios kalbos įgūdžių įtvirtinimas.
 • Mokinių pasitikėjimo savo žiniomis stiprinimas, plečiant aktyviai naudojamą žodyną.
 • Mokinių spragų diagnozavimas ir jų užpildymas, pagalba pasikartoti problemines ankstesnių klasių temas.
 • Pagalba mokiniams prisivyti kursą, dėl ligos ar kitų priežasčių praleidus pamokas mokykloje.
 • Užsiėmimai, skirti sudominti rusų kalba bei kultūra ir stiprinti motyvaciją mokytis.
 • Užsiėmimai pažengusiems gimnazistams, jų ruošimas Lietuvos ir užsienio konkursams, rusų kalbos olimpiadoms, debatams.
 • Tikslingas abiturientų ir eksternų ruošimas rusų kalbos VBE egzaminui. Priimame tiek siekiančius išlaikyti egzaminą, tiek norinčius gauti 100-uką. Visus supažindiname su mokymosi strategijomis ir būdais surinkti daugiausia taškų.
 • Ugdomi gebėjimai susikaupti, esant stresą keliančioms aplinkybėms.
 • Konsultacijos gimnazistams dėl mokomųjų dalykų pasirinkimo 11-ai klasei (A/B lygiai).
 • Akademinės konsultacijos stojantiems į užsienio universitetus.
 • Rusų kalbos pamokos, kursai pradedantiesiems (A1-A2 lygiai).
 • Rusų kalbos pamokos, kursai pažengusiems (B1-B2 lygiai).
 • Mokinių kalbos lygio nustatymas.
 • Pagalba pasiruošti ar perlaikyti VBE arba tarptautinius kalbos testus.
 • Šnekamosios kasdienės rusų kalbos ugdymas.
 • Teminės rusų kalbos pamokos, akcentuojant konkrečios srities terminiją (profesinė rusų kalba).

Rekomendacija:

1 pamoka per savaitę po 1 ak.val.

Rekomendacija:

1 dalyko pamoka po 2 ak.val. (jei mokinys sutelkia dėmesį) arba 2 pamokos po 1 ak.val.

Rekomendacija:

1–2 pamokos per savaitę po 2 ak.val.

Rekomendacija:

1–2 pamokos per savaitę po 2 ak.val.
Rusų kalbos mokytoja Olga:
„Rusų kalbos pamokose siekiu lavinti visus kalbos įgūdžius: kalbėjimą, rašymą, skaitymą ir klausymą. Kartu su mokiniais aiškinamės ne tik sudėtingą gramatiką, bet ir jos panaudojimą realiose situacijose. Žodyno mokomės naudodami įvairias audiovizualines priemones. Dėmesį skiriu ne tik temoms, kurias mokiniai eina mokykloje, bet ir toms, kurios yra įdomios asmeniškai jiems ir naudingos toliau vystant kalbą."