STOJANTIEMS Į UŽSIENIO UNIVERSITETUS

AK+PL_icon

Mokiniams, turintiems svajonę studijuoti pačiuose geriausiuose pasaulio universitetuose, pristatome išskirtinę paslaugą Lietuvoje. Harvard, Yale, Oxford, Cambridge - šie ir daugelis kitų TOP100 universitetų lietuviams tampa vis labiau pasiekiami su tikslingu akademiniu pasiruošimu ir patyrusių mentorių konsultacijomis. Šį kelią jau pramynę lietuvaičiai susitelkė bendrai misijai - supažindinti jus su pačiomis ambicingiausiomis galimybėmis ir padėti realizuoti savo akademinį potencialą. Bendradarbiaudami su organizacija Prime Learning kviečiame visus 9-12 kl. mokinius ir suaugusius pradėti kryptingai ruoštis vienam svarbiausių savo gyvenimo etapų!

Pamokos, padėsiančios išpildyti universiteto iškeltus reikalavimus.

Lankstus tvarkaraštis, pamokų vieta ir galimybė organizuoti virtualias pamokas.

Laisvė rinktis individualias arba grupines pamokas.

Kas bus suteikiama?

  1. Pirmos Alfa klasės pamokos metu siekiame įsigilinti į mokinio turimus akademinius tikslus ir įvertiname tuometines žinias. Po pirmosios pamokos sudarome ilgalaikį planą, kurį naudojame kaip gaires tolimesnėse pamokose.

  2. Alfa klasėje vyksta individualios arba grupinės pamokos, kurių metu mokytojai prisitaiko prie kiekvieno mokinio poreikių. Po pamokų mokiniams suteikiamas grįžtamasis ryšys ir rekomendacijos savarankiškam darbui.

  3. Jei mokslo metų eigoje jausimės užtikrintai, kad tolimesnės pamokos mokiniui nebėra reikalingos, informuosime, kad likusį pasiruošimo laiką dera paskirti kitai veiklai, kuri stojimų procese yra lygiavertiškai įsvarbinama.
  1. Pirmos Prime Learning konsultacijos metu siekiame išsiaiškinti moksleivio studijų planus bei karjeros viziją. Šiame etape mokinį taip pat supažindiname su jo individualiu akademiniu patarėju. Pokalbio metu sudaromas ilgalaikis darbo planas.

  2. Kai akademinis patarėjas suporuoja moksleivį su mentoriumi, šie pradeda darbuotis: rašo motyvacinius laiškus, ruošiasi interviu. Akademinis patarėjas prižiūri mokinio progresą, taip užtikrindamas konsultacijų kokybę bei sklandų darbo procesą.

  3. Konsultacijų metu mentoriai prisitaiko prie individualių mokinio poreikių. Pildomos apklausų formos užtikrina, kad moksleivių nuomonė bei poreikiai būtų aiškiai komunikuojami mentoriui, o mentoriaus – moksleiviui. Mentoriai taip pat ruošia užduotis savarankiškam mokinių darbui namuose.

Paslaugos orientacinė kaina

Paslaugos užsakymas

Norėdami užsisakyti paslaugą, susisiekite telefonu: +37068826809 arba el.paštu: info@primelearning.lt