Norime sudominti mokinį fizika. Ar Alfa klasėje mokote ir ne mokyklinės programos temų?

Taip, Alfa klasėje fizikos pamokas gali lankyti mokiniai, turintys įvairių poreikių. Galime mokyti fizikos kurso jau nuo mažų dienų, po truputį supažindindami su vyresnių klasių kursu. Taip pat kartu su moksleiviais galime rengti eksperimentus, bandymus, projektus.