Užsiėmimai studentams

Užsiėmimai studentams

Studentams siūlome įvairaus pobūdžio pamokas: aukštosios matematikos, chemijos, fizikos ir kitų mokomųjų universitetinių dalykų. Atsižvelgdami į individualius lūkesčius bei specifinius universiteto ar net dėstytojo reikalavimus, padedame pašalinti tiek praeities spragas, tiek pasiruošti būsimoms sesijoms ar kitiems atsiskaitymams. Taip pat galima pagalba ir atskirai suderinamais asmeniniais tikslais, pavyzdžiui, pasirengimas tiriamojo darbo rašymui, mokymasis struktūruoti mokslinį darbą, stiliaus bei argumentavimo įgūdžių lavinimas. Mokytojai, dirbdami su mokiniais, remiasi akademinio sąžiningumo principu, todėl atsiskaitomųjų darbų už studentus neruošiame.

97 %

Kokybe patenkintų mokinių

Mokiniai, pasiruošę stojamiesiems į gimnazijas, PUPP ir VBE

512

Pažymius pasigerinusių ir tikslus pasiekusių mokinių

96 %

Dėl rekomendacijų pamokas pradėjusių lankyti mokinių skaičius

313