Vokiečių kalbos pamokos

vokieciu

Alfa klasės vokiečių kalbos pamokos skirtos ir pradedantiesiems, kurių tikslas įgyti tvirtus kalbos pradmenis, ir įgudusiems vartotojams, siekiantiems aukštesnio kalbos lygmens. Individualios ir grupinės pamokos vedamos mokyklinio amžiaus moksleiviams, kuriems vokiečių pirmoji arba antroji užsienio kalba. Užsiėmimus vedame ir suaugusiems, kuriems reikalinga profesinė vokiečių kalba, ruošiame vokiečių kalbos egzaminams. Mokinių patogumui mokymosi procesas vyksta tiek internetu, tiek gyvai. Mūsų vokiečių kalbos mokytojai ne tik padeda pasiruošti mokyklų atsiskaitymams ar kalbos testams, bet ir skatina pamilti vokiečių kalbą, domėtis aktualijomis šia kalba, taip pat visa vokiečių kultūra, vartoti kuo daugiau vokiečių kalbos kasdienybėje. Mokinių motyvaciją taip pat skatiname pamokų temas ir žodyną siedami su jų pomėgiais ir interesų sritimis.

 

Pradėti galima nuo registracijos į Alfa klasės vienkartinę konsultaciją! Jos metu atliekame mokinio žinių lygio nustatymą bei ir atrandame pagrindines problemines sritis, kurias verta taisyti. Mokinio patogumui lygio nustatymą galime atsiųsti tiesiai į namus išspręsti savarankiškai, o mūsų mokytojai, ištaisę užduotis, kartu su atsakymais el. paštu atsiųs vertinimą.

Taip, Alfa klasės vokiečių kalbos mokytojai patys turi DSD C1-C2 lygio sertifikatus, todėl ne tik puikiai patys išlaikė šį egzaminą, bet ir gali pasidalinti naudingais patarimais ir rekomendacijomis, kaip sėkmingai jam pasiruošti.

Vokiečių kalbos pamokos Vilniuje ir Kaune

Moksleiviai gali rinktis individualias, porines arba grupines pamokas Vilniuje ir Kaune:

Individuali pamoka

Porinė pamoka

Mini grupelės pamoka

VBE grupės pamoka

Korepetitoriai taip pat dirba ir internetu, todėl pamokose gali dalyvauti moksleiviai iš visos Lietuvos ir užsienio! Esant poreikiui, korepetitorius taip pat gali atvykti ir į namus!

nuotolines pamokos
pamokos namuose
 • Vokiečių kalbos pagrindai 6–10 metų vaikams.
 • Pagalba pradinių klasių moksleiviams ruošti vokiečių kalbos namų darbus, įtvirtinti mokykloje einamas temas.
 • Mažiesiems mokiniams suteikiami tvirti gramatikos pradmenys.
 • Lavinama taisyklinga moksleivių tartis, šnekamosios kalbos gebėjimai.
 • Plečiamas kasdienis žodynas bei ugdomas pasitikėjimas savimi.
 • Ugdomi pradinukų savarankiškumo, atsakingumo, dėmesio sutelkimo, laiko planavimo ir kūrybiškumo gebėjimai.
 • Vedamos pamokos, skirtos sudominti moksleivius vokiečių kalba ir kultūra ir motyvuoti mokytis.
 • Pamokos mokiniams, kuriems reikalinga pagalba pasivyti mokyklos kursą dėl ligos ar kitų priežasčių nuo jo atsilikus.
 • Vokiečių kalbos pamokos pirmakalbiams pradinukams, jų rengimas Lietuvoje bei užsienyje vykstančioms vokiečių kalbos olimpiadoms, konkursams, debatams.
 • 4 klasių mokinių rengimas stojamajam vokiečių (I užsienio kalbos) testui į 5 klasę (priėmimas į Vilniaus/Kauno Jėzuitų gimnaziją, VGTU inžinerijos licėjų, LSMU gimnaziją ir kt.)
 • Pagalba mokiniams atlikti namų darbų užduotis, nuoseklus mokykloje einamų temų paaiškinimas.
 • Kryptingas mokinių rengimas kontroliniams darbams bei kitiems savarankiškiems mokyklų atsiskaitymams.
 • Gramatikos žinių pagilinimas.
 • Moksleivių taisyklingo tarimo, kasdienės šnekamosios kalbos įgūdžių tobulinimas.
 • Mokinių žodyno plėtimas, pasitikėjimo savo žiniomis mokymas.
 • Mokymosi spragų pastebėjimas ir jų užpildymas, probleminių ankstesnių klasių temų įtvirtinimas.
 • Pagalba moksleiviams prisivyti mokyklos kursą, jei dėl ligos ar kitų priežasčių buvo praleistos pamokos.
 • Užsiėmimai mokiniams, skirti sudominti vokiečių kalba, kultūra bei motyvuoti mokytis.
 • Užsiėmimai pažengusiems moksleiviams, jų rengimas Lietuvos ir pasaulio vokiečių kalbos olimpiadoms, konkursams, debatams.
 • Mokinių testavimas ir jų ruošimas 8 kl. vokiečių kalbos stojamajam egzaminui į gimnazijų I klasę (stojamieji į Mykolo Biržiškos gimnaziją, Žirmūnų gimnaziją, Vilniaus/Kauno Jėzuitų gimnaziją, VGTU inžinerijos licėjų, LSMU gimnaziją ir kt.)
 • Mintino mokymosi (“kalimo”) principo keitimas suvokimo ugdymu.
 • Pagalba moksleiviams atlikti namų darbų užduotis, išsamiai paaiškinant mokykloje einamas temas.
 • Pasiruošimas kontroliniams ir savarankiškiems darbams, kitiems atsiskaitymams mokykloje.
 • Gramatikos žinių įtvirtinimas.
 • Taisyklingo žodžių tarimo, mokinių šnekamosios kalbos įgūdžių tobulinimas.
 • Aktyviai naudojamo žodyno plėtimas ir mokinių pasitikėjimo savo žiniomis stiprinimas.
 • Mokinių spragų identifikavimas ir jų pašalinimas, pagalba pasikartoti sudėtingesnes ankstesnių klasių temas.
 • Pagalba moksleiviams pasivyti dėl ligos ar kitų priežasčių praleistą laikotarpį mokykloje.
 • Pamokos, skirtos sudominti vokiečių kalba ir kultūra bei motyvuoti mokytis.
 • Pamokos pažengusiems gimnazistams, jų rengimas Lietuvos ir užsienio konkursams, vokiečių kalbos olimpiadoms, debatams.
 • Tikslingas ruošimas vokiečių kalbos VBE egzaminui abiturientams ir eksternams.
 • Mokinių rengimas tarptautiniam Deutsche Sprach Diplom egzaminui.
 • Ugdomi susitelkimo gebėjimai, esant stresą keliančioms aplinkybėms.
 • Konsultacijos gimnazistams apie mokomųjų dalykų pasirinkimą 11-ai klasei (A/B lygiai).
 • Akademinės konsultacijos dėl stojimo į užsienio universitetus proceso.
 • Vokiečių kalbos pamokos pradedantiesiems (A1-A2 lygiai).
 • Vokiečių kalbos pamokos pažengusiems (B1-B2 lygiai).
 • Moksleivių kalbos lygio nustatymas.
 • Pagalba pasiruošti ar perlaikyti VBE, Deutsche Sprach Diplom ir kitus tarptautinius kalbos testus.
 • Šnekamosios kasdienės vokiečių kalbos ugdymas.
 • Teminės vokiečių kalbos pamokos, gilinimasis į konkrečios srities terminiją (profesinė vokiečių kalba).

Rekomendacija:

1 pamoka per savaitę po 1 ak.val.

Rekomendacija:

1 dalyko pamoka po 2 ak.val. (jei mokinys sutelkia dėmesį) arba 2 pamokos po 1 ak.val.

Rekomendacija:

1–2 pamokos per savaitę po 2 ak.val.

Rekomendacija:

1–2 pamokos per savaitę po 2 ak.val.
Vokiečių kalbos mokytoja Gytė:
„Pradedantiems mokytis vokiečių kalbos ar dvejojantiems, kurią užsienio kalbą pasirinkti, turiu pasakyti, kad ši kalba – nelengvas, bet ypač įdomus nuotykis. Tai savotiška supergalia prisijaukinti visai greta esančių vokiečiakalbių šalių kultūrą ir būdą. O mokymosi procese svarbiausiu laikau bendradarbiavimą. Būtent lygiavertis mokytojo ir mokinio santykis ir aiškus bendras tikslas – tikra sėkmės formulė. Na, ir žinoma – namų darbai, nes ne kas kitas, bet Übung macht den Meister!"