Istorijos korepetitorius

Istorijos mokytojas

Alfa klasės istorijos pamokos padeda lavinti mokinių tarpdisciplininį mąstymą ir visuminio istorinio konteksto supratimą. Lietuvos ir pasaulio istoriniai įvykiai dėstomi ne atskirai, bet jungiant juos į bendrą visumą. Istorijos užsiėmimus grindžiame ne mokymosi mintinai principais, tačiau suvokimo ugdymu, kuris padeda įsisąmoninti didelius informacijos kiekius be streso. Be kita ko, nagrinėdami istorinius įvykius, ugdome moksleivių gebėjimus sieti juos ir su dabartiniu pasaulio geopolitiniu ir idėjiniu kontekstu, matyti įvairių istorinių procesų priežastinius ryšius ir jų padarinius šiuolaikinei visuomenei. Alfa klasės istorijos mokytojai ugdo moksleivių pilietiškumą, tačiau siekia neheroizuotai ir objektyviai pateikti istorinius įvykius. Remdamiesi skirtingų šalių šaltiniais, mūsų korepetitoriai skatina moksleivių kritinį mąstymą ir analitinius gebėjimus, ragina istorinius įvykius nagrinėti iš kelių skirtingų perspektyvų.

Taip, Alfa klasės mokytojai jau ne vienerius metus ruošia 8 klasių moksleivius gimnazijų stojamiesiems. Korepetitoriai ne tik išmano jų programas, bet ir patys yra sukūrę unikalių diagnostinių testų, analogiškų oficialiems stojamiesiems. Jei reikalinga konsultacija, mūsų mokytojai gali suteikti visą reikalingą informaciją apie stojamųjų reikalavimus bei padėti mokiniams kryptingai ruoštis

Load More


Prieš pradedant ruoštis visada siūlome išnagrinėti programą ir vertinimo kriterijus. Ruošiantis egzaminui, svarbu nepamiršti LR Konstitucijos, susipažinti su pagrindiniais jos principais, taip pat daug dėmesio skirti žemėlapių nagrinėjimui. Geriausiai kiekvieno mokinio individualias stiprybes ir silpnybes pastebės mūsų mokytojai, jie pasiūlys tinkamą planą pagal kiekvieno moksleivio spragas bei poreikius.

Load More

Istorijos korepetitoriai Vilniuje ir Kaune

Moksleiviai gali rinktis individualias, porines arba grupines pamokas Vilniuje ir Kaune:

Individuali pamoka

Porinė pamoka

Mini grupelės pamoka

VBE grupės pamoka

Korepetitoriai taip pat dirba ir internetu, todėl pamokose gali dalyvauti moksleiviai iš visos Lietuvos ir užsienio! Esant poreikiui, korepetitorius taip pat gali atvykti ir į namus!

nuotolines pamokos
pamokos namuose
 • Vyksta tarpdisciplininiai pasaulio pažinimo užsiėmimai, kuriuose mokiniams pristatomi gana sudėtingi istoriniai procesai ir sąvokos.
 • Pradinių klasių moksleiviai, susidomėję istorija ir socialiniais mokslais, Alfa klasėje mokosi aukštesnių klasių kurso, suteikiame papildomų žinių iš mokinį dominančių sričių.
 • Pagalba pradinukams ruošiant pasaulio pažinimo namų darbus, projektus, papildomas dėmesys skiriamas mokykloje einamų temų įtvirtinimui.
 • Lavinami pradinukų savarankiškumo, atsakomybės, dėmesio sutelkimo, laiko planavimo ir kūrybiškumo įgūdžiai.
 • Užsiėmimai, skirti sudominti socialiniais mokslais ir atrasti motyvaciją mokytis.
 • Pagalba pradinukams, dėl ligos ar kitų priežasčių ilgesnį laiką praleidusiems pamokas mokykloje.
 • Užsiėmimai gabiems pradinukams, jų rengimas Lietuvoje ir užsienyje vykstančioms pasaulio pažinimo olimpiadoms ir kitiems konkursams.
 • Mokinių ruošimas 4 klasių pasaulio pažinimo standartizuotiems testams (NMPP).
 • Pradinukams suteikiami pilietiškumo pagrindai.
 • 4 klasių moksleivių ruošimas stojamajam pasaulio pažinimo testui į 5 klasę (priėmimas į Vilniaus/Kauno Jėzuitų gimnaziją, VGTU inžinerijos licėjų, LSMU gimnaziją ir kt.)
 • Pagalba mokiniams atlikti namų darbus, papildomą dėmesį skiriant probleminėms mokykloje dėstomoms temoms.
 • Nuoseklus pasiruošimas kontroliniams ir savarankiškiems darbams, projektams ir kitiems mokyklų atsiskaitymams.
 • Pagalba mokiniams pasivyti mokyklos kursą dėl ligos ar kitų priežasčių praleidus pamokas.
 • Užsiėmimai, skirti sudominti istorija ir kitais socialiniais mokslais bei motyvuoti mokytis.
 • Moksleivio spragų atpažinimas bei jų užpildymas, pagalba suprasti ankstesnėse klasėse neįsisąmonintas temas.
 • Užsiėmimai itin gabiems mokiniams, jų ruošimas Lietuvoje ir užsienyje vykstančioms istorijos ir pilietiškumo olimpiadoms bei konkursams.
 • Moksleivių testavimas ir jų ruošimas 8 kl. istorijos stojamajam egzaminui į gimnazijų I klasę (stojamieji į Vilniaus licėjų, Mykolo Biržiškos gimnaziją, Žirmūnų gimnaziją, Vilniaus/Kauno Jėzuitų gimnaziją, VGTU inžinerijos licėjų, LSMU gimnaziją ir kt.)
 • Mokinių ruošimas 8 klasių socialinių mokslų standartizuotiems testams (NMPP).
 • Pagalba atliekant namų darbus, nuodugnus mokykloje dėstomų temų aptarimas.
 • Tikslingas ruošimas kontroliniams ir savarankiškiems darbams, kitiems atsiskaitymams mokykloje.
 • Moksleivio spragų identifikavimas ir jų užpildymas, pagalba suprasti ankstesnėse klasėse neįtvirtintas temas.
 • Pagalba mokiniams pasikartoti dėl ligos ar kitų priežasčių mokykloje neišklausytas temas.
 • Pamokos, skirtos sudominti istorija ir socialiniais mokslais ir motyvuoti mokytis.
 • Užsiėmimai itin gabiems mokiniams, jų ruošimas Lietuvoje ir užsienyje vykstančioms istorijos ir pilietiškumo olimpiadoms bei kitiems konkursams.
 • Kryptingas abiturientų ir eksternų ruošimas VBE egzaminui. Pamokos orientuotos tiek į siekiančius išlaikyti egzaminą, tiek į norinčius gauti 100-uką.
 • Užsiėmimai, orientuoti į LR Konstitucijos ir valstybės valdymo, rinkimų sistemos žinių ugdymą.
 • Ugdomas gebėjimas susikaupti stresą keliančiomis aplinkybėmis.
 • Gimnazistų konsultavimas renkantis mokomuosius dalykus 11-ai klasei (A/B lygiai).
 • Konsultavimas abiturientams, stojantiems į užsienio universitetus.
 • Užsiėmimai, tikslingai pritaikyti būsimiems teisės/ istorijos/ politikos mokslų ir kitų socialinių mokslų studentams.
 • Alfa klasės istorijos mokytojai gali suteikti pagalbą visų kursų socialinių mokslų bakalaurams. Studentams padedame sėkmingai ruoštis egzaminų sesijai ar kitiems studijų atsiskaitymams.
 • Visus studentus, kuriems reikalingi istorijos ar pilietiškumo užsiėmimai, konsultuojame individualiai dėl konkrečių poreikių ir užsiėmimų lūkesčių.
 • Alfa klasės mokytojai, teikdami pagalbą, vadovaujasi aukščiausiais kokybės ir akademinio sąžiningumo standartais, todėl nei rašto darbai, nei referatai ar užduočių sprendimai už studentus nerašomi ir neparduodami.

Rekomendacija:

1 pamoka per savaitę po 1 ak.val.

Rekomendacija:

1 pamoka po 2 ak.val. (jei mokinys sutelkia dėmesį) arba 2 pamokos po 1 ak.val.

Rekomendacija:

1–2 pamokos per savaitę po 2 ak.val.

Rekomendacija:

1–2 pamokos per savaitę po 2 ak.val.
Istorijos mokytoja Kotryna:
„Pamokose stengiuosi ugdyti ne tik „mokyklines" istorijos žinias, kurios dažnai vaikus gąsdina datų ir sąvokų kiekiu. Mokomės istorinius įvykius matyti platesniame kontekste, viskame atrasti priežastinį ryšį ir tokiu būdu kurti vientisą istoriją, o ne temų gabaliukus.”